GERAARDSBERGEN - Het secundair onderwijs van het GO! kiest voor de vlucht vooruit

C21

GERAARDSBERGEN - Het secundair onderwijs van het GO! kiest voor de vlucht vooruit

_dsc5798
Foto: © Jimmy Godaert
 

Er is de afgelopen maanden heel wat te doen geweest rond de hervorming van het secundair onderwijs. Hoewel er veel gepalaverd is en dure eden werden gezworen, zijn er nog heel veel onzekerheden. Het secundair onderwijs van het GO! - de Middenschool (MS) en het Atheneum (KA) – kiest voor de vlucht vooruit. De ruimte die de leerling in het lessenpakket zelf kan invullen, wordt volop ingezet om leerlingen beter te laten aansluiten bij het hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt.

Het secundair onderwijs van het GO! heeft voor de zogenaamde 'complementaire uren', uren die de school zelf kan invullen, verschillende nieuwe trajecten uitgewerkt die enerzijds de leerlingen laten proeven van verschillende leerdomeinen en anderzijds het zelfstandig leren bevorderen.
In het ASO werd voor elke studierichting de ideale aanvulling op het 'gewone' lessenpakket gezocht. Concreet betekent dit dat wordt ingezet op volgende domeinen (de Engelse termen vormen samen STEM, naar het gelijknamig project dat de Vlaamse regering lanceerde ter promotie van technisch-wetenschappelijke richtingen):           Science, Technology, Engineering, Mathematics, Kunst en cultuur, Maatschappij en actualiteit, Menswetenschappen en Taal (klassieke en moderne talen, journalistiek)
Afhankelijk van de gekozen studierichting volgen leerlingen complementaire lesmodules die aansluiten bij één van deze domeinen. Voor elke studierichting worden deze ingevuld met een afzonderlijk uitgewerkt programma. De bedoeling is om onze ASO-leerlingen nog beter te wapenen tegen de uitdagingen van het hoger onderwijs. Zo reiken we hen de tools aan om leerstof op een productieve manier te verwerken, en wordt zowel kritisch denkvermogen als spreek- en schrijfvaardigheid gestimuleerd. Deze nieuwe lessenpakketten komen bovenop de inspanningen die reeds geleverd werden om leerlingen klaar te stomen voor allerhande wedstrijden en olympiades en – nog belangrijker – het ingangsexamen voor de universitaire opleiding tot arts of tandarts. Verder zetten de Middenschool en het KA sterk in op het ontwikkelen van onderzoekscompetenties en het verwerven van ICT-vaardigheden.
In het TSO kunnen leerlingen kiezen voor twee nieuwe studierichtingen: Techniek-wetenschappen (vanaf het 3de jaar) en Industriële ICT (vanaf het 5de jaar). De richting Techniek-wetenschappen is weliswaar meer praktisch gericht dan de wetenschappelijke richtingen uit het ASO, maar ze is tegelijk voldoende theoretisch om leerlingen voor te bereiden op verdere studies. De opleiding Industriële ICT beantwoordt de roep vanuit de bedrijfswereld naar goedgeschoolde informatici die in de industrie aan de slag kunnen. Beide richtingen vormen een perfecte voorbereiding op verdere studies. Wij vinden het dan ook erg belangrijk dat ook de leerlingen uit TSO-richtingen grondig worden klaargestoomd voor het hoger onderwijs.
De leerlingen uit het BSO hebben het voorrecht om onderwezen te worden door praktijkleerkrachten die meestal zelf van de werkvloer werden weggeplukt. Zij trachten het leren te doorspekken met allerhande mooie praktische projecten die leerlingen heel sterk motiveren. De zegswijze 'ASO top, BSO flop' is in het GO! van Geraardsbergen allerminst van toepassing!
Eén van die projecten is bijvoorbeeld het creëren van een lunaparktoestel. Dit project is het archetype van waar het GO! voor staat: leerlingen uit de verschillende onderwijsvormen (ASO-TSO-BSO) werken hier aan samen. Het KA investeert bovendien in praktische infrastructuur: eind april gaan de deuren van de gloednieuwe Techniekacademie voor het eerst open. Ook hier kunnen leerlingen van ASO, TSO én BSO terecht om hun talenten verder te ontplooien. Deze scholen zijn dan ook een mooie weerspiegeling van de samenleving. De GO!-scholen zijn laagdrempelige scholen waar elke leerlinge wordt behandeld als een VIP: een Veelzijdige en Intelligente Persoonlijkheid.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
04 apr 2014
Jimmy Godaert
Jimmy Godaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief