NINOVE - De Abdijkerk, een monument van Europees niveau … en de omgeving?

C21

NINOVE - De Abdijkerk, een monument van Europees niveau … en de omgeving?

Aanlegsteiger-centrum-kerk_037
Ingezonden foto
 

De leden van de Erfgoedraad Ninove zijn samen met tal van stadsgenoten fier over het resultaat van de restauratie van de O.L.Vrouw Hemelvaartkerk. De laatste jaren werd terecht veel geld van de gemeenschap geïnvesteerd in de restauratie van onze monumentale abdijkerk.  De restauratie opent opnieuw de ogen voor ontdekking en ontsluiting van de vele mogelijkheden om en rond de historisch waardevolle site. De leden van de algemene vergadering erfgoedraad vragen nu volle aandacht voor de ruime omgeving van de abdijkerk, de archeologische site, restanten van de poort en de huisjes, het Kerkplein en de toren, de restanten van de oude watermolen en de groene zone, ooit de tuin met vijvers van de abdij.

De erfgoedraad is bezorgd over de toekomst van deze omgeving. De voorbije weken liep een openbaar onderzoek met betrekking tot een verkavelingaanvraag en bijhorende sloop Kloosterweg/Dam. De erfgoedraad is van mening dat heden een verkaveling voor privéwooneenheden in deze historisch zo waardevolle omgeving onaanvaardbaar is. In deze historische  site zal om het even welke verkaveling onvermijdelijk negatieve gevolgen scheppen voor alle toekomstige beslissingen om en rond deze omgeving.  Of wordt de meest waardevolle erfenis van de Ninovieters op het spel gezet?

Talrijke mogelijkheden zijn in de omgeving nog onbenut gebleven op vlak van toerisme,  aandacht voor trage weggebruikers,   inrichting van de groene ruimte en niet in het minst de inrichting van het abdijmuseum in de ‘poorthuisjes’. Daarom vraagt de erfgoedraad dat het stadsbestuur zich op korte termijn  laat adviseren en bijstaan door lokale en externe deskundigen om een historische kans die zich heden aanbiedt te grijpen. Een herziening van het globaal ontwikkelingsplan 1997 voor de omgeving is meer dan ooit noodzakelijk inclusief uitbreiding van het beschermd stadsgezicht omgeving abdijkerk, -site en -plein.
Erfgoedmensen wensen  de heerlijkheid en de schoonheid van deze Ninoofse erfenis te vrijwaren, te ontsluiten en te delen met velen. Wakkere burgers hopen op constructieve samenwerking in functie van een langetermijnvisie rond het  historisch uitzonderlijk waardevol hart van Ninove.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 nov 2014
Jimmy Godaert
Jimmy Godaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief