GERAARDSBERGEN - De recente overstromingen vereisen dwingende maatregelen volgens GROEN

C21

GERAARDSBERGEN - De recente overstromingen vereisen dwingende maatregelen volgens GROEN

A_image1__2_
Ingestuurde foto
 
Groen Geraardsbergen pleit voor een betonstop in de overstromingsgevoelige gebieden in Geraardsbergen. De recente overstromingen in Wallonië hebben heel wat mensen doen nadenken. Menig inwoner van Geraardsbergen zal zich de vraag gesteld hebben wat de gevolgen zouden zijn geweest, mocht de overmatige regenval hier in Geraardsbergen hebben plaatsgevonden. Door de klimaatopwarming zal dit, jammer genoeg, geen eenmalig gebeuren blijven.
 
Groen Geraardsbergen heeft in het verleden meermaals aangedrongen bij de lokale overheid om de ruimtelijke wanorde, die al jaren bezig is, bij te sturen. Het was een grove fout van de vroegere legislaturen om overstromingsgevoelige zones als bouwgrond in te kleuren. Een grove fout omdat al in 1971 wetenschappers conferenties gaven over de klimaatverandering die toen al bezig was en waarvoor men waarschuwde. Dit werd evenwel door geen enkele politieker naar waarheid aangenomen. Het zal geld kosten om deze fout recht te zetten. En dat geld moet van ergens komen… en wakkere burgers weten wie het gelag zal betalen. 
 
Op basis van de woonstudie die in opdracht van de stad werd gevoerd blijkt dat een verdergaande versnippering van de bewoning geen optie is. Zelfs rekening houdende met de bevolkingsaangroei is het absoluut niet nodig om nieuwe en vastgelegde woonuitbreidingsgebieden gaan vol te bouwen.
Onze open ruimte en overstromingsgevoelige werden en worden verkocht aan projectontwikkelaars en betonboeren. 
 
De stad heeft blijkbaar haar lesje nog niet geleerd.
Zo werd een door de stad goedgekeurd Ruimtelijk UitvoeringsPlan voor 10 zonevreemde bedrijven, gelegen in een overstromingsgevoelige vallei, voor 7 van de 10 bedrijven door de Raad van State vernietigd.De Raad van State deed dit omdat de plannen ofwel in strijd waren met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) dat door de stad werd goedgekeurd of omdat er geen rekening werd gehouden  met wateroverlastproblemen (een gebrekkige watertoets). Het gaat om de meest kwetsbare locaties, namelijk de bedrijven die onder andere in de Dendervallei of een beekvallei gelegen zijn.
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de Stad Geraardsbergen is het volgende vastgelegd: ‘Bedrijven gelegen binnen de Dender- of Markvallei en in het beboste heuvellandschap (buiten de kernen) moeten op termijn geherlokaliseerd worden naar ofwel een lokaal bedrijventerrein wanneer het een kleine onderneming betreft, ofwel een regionaal bedrijventerrein als het gaat om een groot bedrijf." Door de bedrijven toch zone-eigen te maken op hun huidige locatie heeft de stad haar eigen beleidsplan naast zich neergelegd. En net hierover is de Raad van State gestruikeld
 
Groen Geraardsbergen is ook gekant tegen het laten volbouwen van de voormalige Unal-site. We moeten gaan naar  een volledige groenzone, om zo een bijkomende buffer voo tot aan het sas inG'bergen, opvang van water te  voorzien die bij noodweer zoveel mogelijk overstroming van het centrum van de stad tracht te vermijden . Die wateropvang komt dan bovenop het overloopbekken van de automatische stuw te Deux-Acren , de Markevallei en de overtromingsgebieden verder benedenloops. tot aan het sas van Geraardsbergen.
 
Noodweer zoals in de Ardennen, dat zeker nog zal voorkomen, kan zich ook hier voordoen en dan is het quasi zeker dat de Dender zal overstromen, dus elke wateropvang VOOR het stadscentrum moet benut worden.
 
In de Majoor Van Lierdelaan waren er op 14 november 2010 ernstige overstromingen. De provincie heeft nadien 5 huizen die er instonden, en in het verleden al vele malen last gehad hebben van overstromingen, onteigend en afgebroken. Momenteel loopt er een openbaar onderzoek met de aanvraag om twee bouwgronden te maken pal naast de afgebroken huizen en in volle overstromingszone. (zie foto) Het zou onbegrijpelijk zijn mocht de stad deze bouwaanvraag laten passeren.
 
Onze burgervader heeft ferme woorden gesproken ten aanzien van de minister van Omgeving Zuhal Demir die de gemeenten en steden opriep om niet langer te bouwen om niet langer te bouwen in overstromingsgevoelige gebieden. Probleem is dat hij tegelijkertijd warm en koud blaast. Langs de ene kant worden riskante projecten zelden of nooit tegen gehouden, en langs de andere kant is er de roep om dwingende maatregelen. Vandaag moeten we de prijs betalen voor de onbegrijpelijke beslissingen door bebouwing toe te laten in open ruimte waardoor overstromingen mee mogelijk werden gemaakt.
 
 
 
 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
06 aug 2021
Marc Colpaert
Ingezonden foto
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Jimmy GODAERT | 10 dec 2021

archief