Politie GERAARDSBERGEN Lierde controleert op overlast en drugs aan bushalte en station

C21

Politie GERAARDSBERGEN Lierde controleert op overlast en drugs aan bushalte en station

Actie_280224_1
Grote drugsactie aan de stationsbuurt in Geraardsbergen
 

Politie Geraardsbergen/Lierde hield een grootscheepse controleactie in de stationsomgeving van Geraardsbergen. Naast de inzet van eigen inspecteurs, kon het korps ook rekenen op mensen van NMBS/Securail en 2 drugshonden met begeleider van de Federale Politie. 3 personen werden positief bevonden voor drugsbezit, waarvan één effectief werd aangehouden voor drugsverkoop. 

De actie in het station en de stationsomgeving vond plaats tussen 07u00 en 09u00 en was tweeledig. Enerzijds werden busreizigers gecontroleerd aan de (tijdelijke) bushalte van De Lijn onder de brug (Oudenaardsestraat). Anderzijds werden pendelaars in de stationstunnel naar een centraal punt geleid en tevens onderworpen aan een controle.

Focus op drugs en schoolgaande jeugd

De focus lag op het opsporen van drugs door de inzet van een (stille) drugshond op beide locaties. Daarnaast werd ook gecontroleerd op verboden wapens en geseinde personen.

De nadruk werd gelegd op de schoolgaande jeugd die zich met de trein of de bus verplaatst. Hiermee wil de politie aan jongeren een duidelijk signaal geven dat druggebruik en dealen niet worden getolereerd en dat men op elk moment kan gecontroleerd worden.

"De inzet van drugshonden tijdens controleacties dient voornamelijk als signaal. Een effectief drugsbeleid rust op meerdere pijlers, waaronder preventie, vroegtijdige detectie en het bieden van hulpverlening. Ons voornaamste doel is om jongeren duidelijk te maken dat drugs gevaarlijk en ontoelaatbaar zijn. Door hen bewust te maken van het feit dat zij te allen tijde kunnen gecontroleerd worden, streven we naar een afschrikkend effect" zegt 1ste hoofdinspecteur De Roeck die de actie leidde.

3 personen in het bezit van drugs waarvan één dealer

In het station van Geraardsbergen, één van de hotspots binnen het grondgebied van politie Geraardsbergen/Lierde, ging de aandacht specifiek naar personen komende van treinen uit Gent, Mechelen, Jurbise, Schaarbeek, Denderleeuw en andere kritieke locaties in het kader van druggebruik/verkoop. Aan de bushalte werd aan reizigers van een 10-tal bussen gevraagd om langs de drugshond te passeren. Op deze manier werden in totaal ca. 1000 personen effectief gecontroleerd op drugs.

25 personen werden als positief aangeduid door de snuffelende viervoeters. Een verdere fouille + één huiszoeking leverde 3 pv’s op voor drugsbezit waarvan 1 bijkomend pv voor het dealen van verdovende middelen.

Nog meer soortgelijke acties

Ook in de toekomst worden dergelijke acties nog ingepland. Hiermee wil politie Geraardsbergen/Lierde benadrukken dat overlast en drugs belangrijke aandachtspunten blijven binnen de reguliere werking van haar korps.

 

“De schoolgaande jeugd vormt een bijzonder kwetsbare groep. Het is geen verrassing dat sommige jongeren binnen deze groep ook in aanraking komen met drugs, inclusief jonge dealers die zelf naar school gaan. We erkennen deze realiteit en blijven daarom investeren in effectieve preventie- en controlemaatregelen om deze problematiek aan te pakken” klinkt het.

 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 mrt 2024
Jimmy GODAERT
Jimmy GODAERT
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief