HERNE en GALMAARDEN willen werkzoekenden helpen aan ‘Werkbaar Werk’

C21

HERNE en GALMAARDEN willen werkzoekenden helpen aan ‘Werkbaar Werk’

Werkbaar_werk_galmaarden_herne_vokans___3_
HERNE en GALMAARDEN willen werkzoekenden helpen aan ‘Werkbaar Werk’- De burgemeesters Kris Poelaert en Pierre Deneyer, de OCMW-voorzitters Carina Ricour en Dirk Deteye, An Montens en Christophe Vastesaeger van Kosie, Lieve De Middeleer en Leen Servrancx van Vokans - © Deschuyffeleer
 
Werkbaar_werk_samenwerking_herne_galmaarden
HERNE en GALMAARDEN willen werkzoekenden helpen aan ‘Werkbaar Werk’ - © Deschuyffeleer
 

Met gebundelde krachten engageren de gemeentebesturen en de OCMW-besturen van zowel Herne als Galmaarden zich om met de medewerking van relevante partners en in een pilootproject hun werkzoekende inwoners voortaan een platform en een gepaste ondersteuning te bieden in hun zoektocht naar werkbaar werk. Het nieuw samenwerkingsproject beoogt dan ook een doorgedreven activeringsbeleid voor vooral langdurige werklozen dat mettertijd tot een win-winsituatie moet leiden voor zowel de werkzoekende als de nieuwe werkgever als de besturen.

De partners in het project zijn onder meer Vokans, dat staat voor VOrmings- en OpleidingsKANSen, evenals Kosie vso Galmaarden en Diensten Service Herne (DSH), twee bedrijven die zich concentreren op dienstverlening aan particulieren via hoofdzakelijk poets- en strijkdienst.
Contrast
Met een werkloosheid die schommelt rond de 4% scoren beide gemeenten tegenover de andere plattelandsgebieden van het land niet dramatisch slecht maar toch ook niet bijzonder goed. Uit de analyse van de kengetallen resulteert dat de werklozen in de leeftijdscategorie van 25 tot 35-jarigen een belangrijke groep vertegenwoordigen. Die groep omvat bovendien ook een aanzienlijk aantal langdurige werklozen. En precies daartegenover staat dan weer dat zowel Kosie als DSH vragende partij zijn voor de bezetting van ieder minstens vier arbeidsplaatsen die alsmaar niet ingevuld raken.
Via de medewerking van Vokans willen beide gemeenten dan ook hun werkloze inwoners stimuleren om hun statuut van werkloze daadwerkelijk om te buigen naar dat van werknemer en dit door een traject voor te houden dat leidt naar werkbaar werk dicht bij huis.
Vokans
Vokans heeft alleszins reeds jarenlang ervaring in het begeleiden en activeren en ondersteunen van kwetsbare werkzoekenden door middel van job- en taalcoaching. Vokans vervult hierbij de rol van professionele bemiddelaar, begeleider en hulpverlener en vertaalt dit concreet door een ‘match’ te creëren tussen ‘mens’ en ‘job’. Hierbij investeert het Vokans-team tijd en geld met als einddoelstelling de werkzoekende met ‘goesting’ aan een passende job te helpen in eigen streek en hem of haar hierbij te motiveren zodat zij plezier beleven aan hun werk. Dit alles moet dan maken dat hun statuut van werkloze dan ook definitief tot het verleden mag gerekend worden.
Op vrijdag 13 maart wordt alleszins het startschot gegeven van dit project met een presentatie van het concept voor de werkzoekenden. Tevens kan dan ook al in samenspraak onmiddellijk een opleidingstraject opgesteld worden door de opleidingspartner Vokans en de verschillende potentiële werkgevers. Die voorstelling gaat door in de feestzaal De Egelantier in het centrum van Herne en vangt aan om 14u30. Op een latere datum zal de gemeente Galmaarden instaan voor de organisatie van een jobbeurs.
Herne en Galmaarden fungeren als pilootgemeenten voor het project. Naderhand zal dit project opgestart worden in nog andere gemeenten van het Pajottenland.

Nadere info op de websites van Vokans -  DSH -  Kosie    

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 feb 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief