HALLE - Nieuwe Vesten officieel ingewandeld

C21

HALLE - Nieuwe Vesten officieel ingewandeld

Halle_vesten_geopend_1_gr
 
Halle_vesten_vroeger
Halle_vesten_nu
Halle_vesten_geopend_2gr
 

Wat eens als de ongezelligste straten van Halle waren, zijn nu volledig vernieuwd. Hoewel er hier en daar nog wat aan gewerkt moet worden, werden de Vesten toch al officieel ingewandeld.
De Vestingstraat – Onderwijsstraat – Sint-Katharinavest en Slachthuisstraat of de Vesten waren reeds geruime tijd aan vernieuwing toe. In 2006 werd met de ambitieuze werken begonnen om de straten die grotendeels gelegen zijn op de westzijde van de oude stadskernomwalling in een nieuw kleedje e steken.

De uiteindelijke verharding van de straten bestaat uit natuurlijke kleinschalige materialen die de vroegere inplanting van de stadsomwalling beklemtonen. Over het ganse traject komt steeds dezelfde structuur terug met in het midden een centrale weggoot uit blauwe hardsteen, een rijweggedeelte in gezaagde of gewone porfierkeien en een voetgangersgedeelte in gezaagde porfierkeien. Waar mogelijk werden parkeerplaatsen of parkeerstroken voorzien die uitgevoerd werden in zwarte basaltkeien en aldus een kleurverschil hebben met de aangrenzende verharding. Deze parkeerplaatsen worden bovendien nog meer geaccentueerd door het aanbrengen van plantenbakken waar mogelijk aan het begin en einde van de parkeerstroken.
Het pleintje aan de Slachthuisstraat werd met gelijkaardige materialen volledig heringericht om ook hier de ruimte optimaal te kunnen benutten
als parkeerruimte aan de rand van de stadskern.
 
Enkel in de Slachthuisstraat werd de vroegere verkeerssituatie gewijzigd. De verbinding tussen de Slachthuisstraat en Oudstrijdersplein werd voor het gemotoriseerde verkeer doorgeknipt, zodat er op deze wijze een woonerf ontstaat in de Slachthuisstraat tegenaan het Oudstrijdersplein. Ook de Sint Katharinavest en een deel van de Vestingstraat werd ingericht als woonerf. Aangepaste beplanting op de pleintjes en straatmeubilair zorgen voor aangename rustpunten binnen de stadskern. Op het pleintje aan de kunstacademie de Meiboom en aan de Slachthuisstraat werden overdekte fietsenstallingen aangebracht om fietser toe te laten hun fiets in het droge te stallen ‘
 
KOSTEN
 
De werken zijn nog niet helemaal afgelopen, er moeten nog wat hindernispaaltjes aan de kunstacademie geplaatst worden en de verhardingswerken aan de Onderwijsstraat, het straatmeubilair en de beplanting zijn nog niet gevorderd. Vandaar ook dat het eindbedrag van de werken zeker nog niet definitief is. De kosten worden geraamd op 2. 250 000 euro. De meeruitgave ten opzichte van de raming 1 750 000 euro wordt veroorzaakt enerzijds door de onvoorziene werken in een middeleeuwse ondergrond en de noodzakelijke bijsturingen die dit met zich brengt en anderzijds de hoge herziening van de eenheidsprijzen momenteel op de laatste vorderingsstaten reeds 15 % terwijl er 5 % werd ingeschat bij de gunning aan de aannemer.
Op de foto ziet men de vroegere en de huidige toestand.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 mrt 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 20 mei 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Devogeleer Emile | 17 mei 2024

archief