HALLE/ DE RAND - Mark Demesmaeker: “Vlaanderen gaat negatieve gevolgen GEN onderzoeken”.

C21

HALLE/ DE RAND - Mark Demesmaeker: “Vlaanderen gaat negatieve gevolgen GEN onderzoeken”.

Mark_demesmaeker

Vlaams Minister Frank Vandenbroucke (SP.a) zal de gevolgen van de stadsvlucht op de Vlaamse Rand ten gevolge van het GEN in kaart laten brengen. Zo gaat hij in op de suggestie van Vlaams Volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker(N-VA) in de Commissie Brussel en Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement.

Niemand betwist uiteraard dat de ontwikkeling van het Gewestelijk Expres Net (GEN), dat operationeel moet zijn tegen 2012, noodzakelijk is om het verkeersinfarct rond Brussel aan te pakken.
 
Mark Demesmaeker: “Dit mag ons niet de ogen doen sluiten voor enkele gevaren die het gevolg kunnen zijn van dit GEN. Uit een studie van STRATEC in opdracht van Beliris bleek dat, zonder flankerende maatregelen, het GEN ertoe zou kunnen leiden dat tegen 2015 ongeveer 5 percent van de Brusselaars, in totaal bijna 18.000 gezinnen, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zou verlaten en een nieuwe woonplaats zou zoeken in vooral Vlaams- en Waals-Brabant. Zonder meer alarmerend is dat ongeveer 70 percent van deze groep uit de middenklasse zou komen. Brussel zou hierdoor dus niet enkel enorm veel fiscale inkomsten verliezen, maar de sociale verhoudingen binnen de Brusselse bevolking zouden ook ernstig verstoord worden”.
 
Het gevolg is dat dit ook de druk op de leefbaarheid van de rand aanzienlijk zal doen toenemen, met alle negatieve gevolgen van dien (stijging van woning- en bouwprijzen, sociale verdringing, verdere verfransing, toenemende verstedelijking en verdwijnen van open ruimte, etc…).
 
DEmesmaeker: “Tot nu toe ontkende Vlaams minister van Mobiliteit Van Brempt echter dat het GEN zou leiden tot meer stadsvlucht uit Brussel en dus een potentieel gevaar inhield voor de Vlaamse Rand. Gewapend met de studie van STRATEC vroeg ik in de commissie eindelijk actie van haar collega en partijgenoot Frank Vandenbroucke, minister bevoegd voor de Vlaamse Rand. Op mijn vraag  zal de minister nu de potentiële negatieve gevolgen toch in kaart laten brengen en geeft dit als opdracht mee aan de stuurgroep van het Informatie- en Documentatiecentrum Vlaamse Rand”.
 
Verder engageerde de minister zich om de potentiële gevolgen van het GEN ook mee te nemen bij de uitwerking van het flankerend beleid in het kader van de afbakening van het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
19 apr 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 18 jun 2024

archief