PAJOTTENLAND - Sociaal verhuurkantoor SVK Webra vzw bestaat 10 jaar

C21

PAJOTTENLAND - Sociaal verhuurkantoor SVK Webra vzw bestaat 10 jaar

Asse_bestuur_webra
 
Frans_wambacq

Het sociaal verhuurkantoor SVK Webra bestaat 10 jaar en dat werd gevierd.

De klassieke sociale huisvestingsmaatschappijen zijn al meer dan 50 jaar actief ook in de regio. Met het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode werden de grondvesten gelegd om de verhuring van sociale woningen bijkomend ook via een nieuwe soort van verhuurmaatschappijen, genaamd sociale verhuurkantoren (SVK’s), mogelijk te maken. De opdracht toegewezen aan deze nieuwe sociale verhuurkantoren was verschillend van deze toebedeeld aan de klassieke sociale huisvestingsmaatschappijen. Sociale verhuurkantoren mogen geen woningen verwerven of bouwen. Zij mogen enkel woningen op de private markt inhuren om deze verder door te verhuren aan mensen met een bescheiden inkomen.
 
OPRICHTING VAN HET SVK WEBRA vzw
Binnen de christelijke Arbeidersbeweging van het verbond Brussel-Halle-Vilvoorde was meteen het idee gegroeid in te spelen op deze nieuwe wetgeving. Een aantal vrienden uit het ACW en de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in de regio, maakten meteen werk van de oprichting van een sociaal verhuurkantoor
Vrij snel na de installatievergadering kon het SVK WEBRA vzw worden uitgebreid met Huisvesting Zennevallei Halle CV, de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen gewest Asse-Halle-Vilvoorde en Familiehulp vzw afdeling Brussel
 
START
In het licht van de subsidieregeling werd er van meet-af-aan rekening mee gehouden dat het SVK een bepaalde “inrijperiode” volledig met eigen middelen zou moeten overbruggen. Die noodzakelijke middelen werden in de eerste plaats geleverd én door het ACW (in hoofdzaak) én door de leden-sociale huisvestingsmaatschappijen.
In de eerste jaren van zijn bestaan had het SVK WEBRA vzw totaal géén personeel. Al het werk werd belangloos verricht door vrijwilligers die hiervoor geen enkele vergoeding genoten. Het vrijwilligerswerk werd vooral geleverd door vertegenwoordigers van het ACW (Mater et Magistra vzw), inzonderheid Frans ROMANUS en Frans WAMBACQ. De eerste Frans vooral in de contacten met OCMW’s, gemeenten, eigenaars en onderhuurders. De tweede Frans vooral in de administratieve uitbouw en uitwerking van de geïnformatiseerde databestanden.. Ook van de leden-sociale huisvestingsmaatschappijen kwam belangrijke ondersteuning:
Als reddende engel zorgde Guy TORDEUR, vertegenwoordiger van het lid vzw Mater et Magistra, met ingang van 1 december 1999 voor een welgekomen externe administratieve ondersteuning a rato van een voltijds equivalent. En dit ter overbrugging van de periode tot wanneer een eerste personeelslid door het SVK kon worden aangeworven. .
 
In oktober 2001 kon het SVK Webra vzw uiteindelijk dan overgaan tot de aanwerving van een eigen personeelslid. De ondersteuning via gratis vrijwilligerswerk ging noodgedwongen onverminderd door. Door alle krachten te bundelen werd het fameuze subsidiecriterium van minimum 30 verhuurde woningen in maart 2002 bereikt. Meteen de start voor de indiening van de subsidieaanvraag.
 
10 JAAR WERKEN
 
Begonnen in 1999 met 5 woningen had men in 2004 al 80 woningen en eind 2007 waren er al 135 woningen die men verhuurde.
Het SVK WEBRA vzw zorgde niet alleen voor een stijgend aantal sociale woningen, maar helpt daar waar mogelijk ook zijn huurders. Meer bepaald bij het bekomen van een gewestelijke huursubsidie.
Deze gewestelijke huursubsidieregeling maakt het wonen in een kwaliteitsvolle woning voor de meest kansarmen nog beter betaalbaar.
 
Dat het verhuren van woningen en appartementen aan het sociaal verhuurkantoor SVK WEBRA vzw een win/win-situatie kan zijn, én voor de eigenaars én voor de sociale kansarmen, hebben niet alleen de sociale huurders, maar ook meerdere eigenaars inmiddels kunnen ervaren. Verzekerd zijn van een ononderbroken gewaarborgde maandelijkse huurinkomst gedurende de hele huurtermijn van 9 jaar is natuurlijk een belangrijke troef. Eigenaars bovendien kunnen helpen met verbeteringswerken aan woningen via de renteloze renovatieleningen die de provincie Vlaams-Brabant verleent, is onbetwistbaar een bijkomende troef.
 
HUIDIGE LEDEN
 
De huidige leden van SVK Webra zijn de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, gewest Asse-Halle-Vilvoorde, Elk zijn huis Tervuren, Familiehulp regio Aalst, gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting Sint-Pieters-Leeuw, Huisvesting Zennevallei Halle, Mater et Magistra, OCMW Halle, OCMW Kapelle-Op-den-Bos, OCMW Londerzeel, OCMW Roosdaal., OCMW Zemst en Providentia Asse. Daarnaast heeft het SVK WEBRA nog een samenwerkingsakkoord afgesloten met 4 andere gemeenten (Beersel, Galmaarden, Hoeilaart en Ternat) en 13 andere OCMW’s (Affligem, Asse, Bever, Gooik, Grimbergen, Herne, Liedekerke, Linkebeek, Meise, Overijse, Steenokkerzeel, Tervuren en Vilvoorde).
 
Op de foto’s: Beheerders en personeel van de SVK Webra vzw en Frans Wanbacq, voorzitter.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
05 mei 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief