HALLE breidt belastingreglement op bouwen en herbouwen uit

C21

HALLE breidt belastingreglement op bouwen en herbouwen uit

Img_6701
 

Halle voorziet een aanpassing van het belastingreglement op het bouwen, herbouwen, en plaatsen van onder meer afsluitingen en aanplakborden. Zo breidt de stad het toepassingsgebied uit naar bijkomende wooneenheden en bouwpercelen.
Aanleiding en uitbreiding toepassingsgebied belastingreglement
De stad Halle maakt sinds 2020 werk om haar leef-en woonkwaliteit te verbeteren en het verdichtingsvraagstuk te sturen. Samen met de Provincie werken we hiervoor aan een intergemeentelijk Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) kernafbakening Halle-Beersel. Dit plan zorgt ervoor dat we andere regels, lasten en tarieven binnen en buiten de kernen kunnen opleggen. Daarnaast kunnen we aan de hand van dit PRUP uitspraken doen over het aantal toegelaten bouwlagen. Op korte termijn staan ook 2 beleidsinstrumenten op de planning:

  1. Een verordening over leefbaarheid en woonkwaliteit
  2. Een aanpassing van de bestaande bouwtaks

Halle heft voor de periode 2020 - 2025 een belasting op het bouwen, herbouwen en het plaatsen van onder meer afsluitingen en aanplakborden. Met deze belasting bekomt de stad een vergoeding voor de gemaakte kosten voor de aanleg van infrastructuur en het openbaar domein en kan de stad werk maken van een kwalitatieve omgeving met een voldoende voorzieningenniveau. Met een aanpassing van het reglement breidt de stad het toepassingsgebied uit naar bijkomende wooneenheden en bijkomende kavels.
Voorzieningen garanderen
Zowel bij kleine als grote(re) projecten zijn er voor de stad immers bijkomende taken of dienstverlening om te realiseren. Denk aan de aanleg van riolering, de kosten voor afvalverwerking en het voorzien van infrastructuur voor kinderopvang, onderwijs en sport en vrije tijd. Met deze extra inkomsten kan de stad een kwalitatieve omgeving met voldoende voorzieningen blijven garanderen.
Progressieve toepassing
Het tarief van de belasting op bijkomende wooneenheden en kavels is progressief opgevat. De bijkomende taken die de stad moet opnemen zijn namelijk groter naarmate het project meer kavels of meer wooneenheden omvat.
Als bijkomende wooneenheid wordt niet verstaan de bouw van een nieuwe woning met 1 wooneenheid. Voor Hallenaren die hun woning willen verbouwen of herbouwen veranderd er niets in dit belastingreglement.

In het belastingreglement zijn verder drie vrijstellingen voorzien: voor zorgwonen, voor sociale huisvestingsmaatschappijen en voor de realisatie van sociale huisvesting door andere dan sociale-huisvestingsmaatschappijen. Hier gaat het om een belastingvermindering of een volledige vrijstelling.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 dec 2022
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief