Schepencollege PEPINGEN op de vingers getikt door gouverneur

C21

Schepencollege PEPINGEN op de vingers getikt door gouverneur

Gemeentehuis_peter_lw
 

Provinciegouverneur Jan Spooren tikt het LVB/OpenVLD schepencollege op de vingers omdat ze goedgekeurde besluiten van de oppositie niet uitvoeren zoals afgesproken in de gemeenteraad. 
Tijdens de gemeenteraad van 27 april 2022 voegden de oppositiepartijen cd&v, DVP en N-VA het gezamenlijk punt rond de regularisatie van “erkenning” voor Pepingse verenigingen toe aan de agenda. De gemeenteraad was unaniem akkoord om het agendapunt te verdagen. Zo werd er beslist om de ontwerpbeslissing van de oppositie integraal terug te agenderen en de opsomming van activiteitengebieden in het huidige erkenningsreglement voor verenigingen uit te breiden. Verder werd er gevraagd om een werkgroep, met als doel een overkoepelend erkenningsreglement uit te werken, op te richten. Al deze punten gingen uitgevoerd worden tegen eind juni 2022. 
“Eind oktober 2022 stelden we vast dat nog geen enkele van de in april 2022 afgesproken punten was uitgevoerd en we kregen ook geen uitleg waarom dit niet zo was. Daarom dienden we klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het was duidelijk dat het schepencollege het dossier op de lange baan wou schuiven want twee maanden na de klacht, krijgt de gemeente een herinneringsverzoek van het Agentschap Binnenlands Bestuur omdat het schepencollege de toezichthoudende overheid na de wettelijke termijn van 30 dagen nog steeds geen besluit en standpunt bezorgde” zegt cd&v gemeenteraadslid Peter Van Cutsem. 
Het schepencollege liet het Agentschap in hun laattijdig standpunt weten dat de uitvoering van het besluit niet op tijd kon gebeuren door de naweeën van de coronacrisis, de Oekrainecrisis en de introductie van een digitaal platform voor evenementen. Alles zou in de eerste helft van het jaar voor meer druk op de betrokken diensten gezorgd hebben.
De Gouverneur steunt de klacht van cd&v-gemeenteraadslid en het schepencollege werd door de hogere overheid terechtgewezen. “Uit het dossier blijkt dat de gemeenteraadsbeslissing niet binnen de vooropgestelde termijn werd uitgevoerd. Overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur moet het college van burgemeester en schepenen de besluiten van de gemeenteraad uitvoeren. Wanneer er obstakels opduiken die verhinderen dat een gemeenteraadsbesluit binnen de vooropgestelde termijn door uw college wordt uitgevoerd, moet de gemeenteraad daarover worden ingelicht en moeten de redenen voor het uitstel van het uitvoeren van de beslissing aan de raad worden meegedeeld, wat hier duidelijk niet gebeurde”, besliste Jan Spooren.
“Wij vinden het bijzonder jammer dat het schepencollege de verschillende crisissen te pas en te onpas als excuses gebruikt. Mijn gevoel in april klopte duidelijk, het was het zoveelste toegevoegd punt van de oppositie dat door de LVB-meerderheid op de lange baan wordt geschoven. Sommige besluiten worden anders of zelfs gewoonweg niet uitgevoerd. Het lijkt er echter sterk op dat wij steeds oplopen tegen een muur van bestuurlijke onwil en politieke spelletjes” besluit gemeenteraadslid Peter Van Cutsem. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 mrt 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief