Bibliotheek in BELLINGEN en het zaaltje naast de bib worden uitgebouwd tot een aangename kennis- en ontmoetingsplek

C21

Bibliotheek in BELLINGEN en het zaaltje naast de bib worden uitgebouwd tot een aangename kennis- en ontmoetingsplek

Scherm__afbeelding_2023-06-01_om_12
 
Scherm__afbeelding_2023-06-01_om_12
 

Op de gemeenteraadszitting van 30 mei werd de voorontwerpstudie van de nieuwe bibliotheek goedgekeurd. De nieuwe verbinding met het nabijgelegen CC Bellingen geeft meer ruimte voor alle (nieuwe) activiteiten en het geheel krijgt een grondige duurzame update. “De uitbouw van een toonaangevende bib in Bellingen is een jarenlang streefdoel van beleidsploeg LVB – Lijst van de Burger en past in onze toekomstvisie om via investeringen alle Pepingse dorpskernen levendig te houden.”

De bestaande bibliotheek in Bellingen – gekenmerkt door een open, luchtige ruimte met veel licht - is in haar huidige vorm in gebruik sinds 1993. Schepen van Cultuur en Bibliotheek Rudi Seghers: “Na bijna 30 jaar intensief gebruik dringen investeringen aan het gebouw zich stilaan op, zowel organisatorisch als op bouwtechnisch vlak. Het gebouw en de inrichting van de huidige bibliotheek beantwoorden niet langer meer aan de nieuwe functies waaraan een bibliotheek vandaag de dag dient te voldoen, waaronder haar maatschappelijke basisfunctie als ‘ontmoetingsplaats’. Dit ontbreekt op heden quasi volledig omdat de bestaande infrastructuur zich hiertoe nog niet of onvoldoende leende. Het nieuwe ontwerp dat tijdens de gemeenteraadszitting van 30 mei werd goedgekeurd, maakt daarin het verschil en zet sterk in op die sociale functie.” 

“Daarom kiezen we ook bewust voor de uitbouw van de bib in Bellingen. We hebben in Pepingen een bruisend verenigingsleven en levendige dorpskernen en daarin willen we verder investeren. Dit past ook in onze visie rond zorgzame buurten en de uitbouw van een mobiel dienstencentrum.   De bib bevindt zich bovendien op wandelafstand van basisschool Spring In ’t Veld en van het orthopedagogisch centrum Terloo.”

Meer dan een bibliotheek
“We kiezen bewust ook voor de herinrichting van de volledige site, inclusief het zaaltje naast de bib en de omliggende tuin. Een bibliotheek wordt immers steeds meer gezien als een verblijfs- en ontmoetingsplek waar het aangenaam verpozen is voor diverse doelgroepen en waar kinderen zo snel en zoveel mogelijk in contact kunnen komen met boeken, taal en cultuur. Tussen de bib en het zaaltje van CC Bellingen komt daarom een aangenaam en luchtig verbindingsgebouw. Er is aandacht voor inclusie en daarom wordt het vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In het verbindingsgebouw zal het nieuwe onthaal zich bevinden, samen met enkele rustige leesplekjes. De kinder- en jeugdafdeling van de bib zal fors uitgebreid worden en ruimte bieden voor het aanleren van digitale vaardigheden. Er komt ook een game-hoek bij en ook de nieuwe Digiplek en Digidokter krijgt er een vaste stek.”

Multifunctionele ontmoetingsplek
“Het zaaltje naast de bib wordt onder handen genomen en zal als multifunctionele ontmoetingsplek verder gebruikt kunnen worden door onze verenigingen. Tal van activiteiten van de bib kunnen voortaan daar doorgaan, denk maar aan vormingen, lezingen, computercursussen, enz. Door de verbinding naar de omliggende tuin wordt er nog een extra rustgevende ervaring toegevoegd aan het lezen van een boek of aan een activiteit.”

In het gebouw naast de bib komen ook de burelen van de bibliotheekmedewerkers en van de dienst Vrije Tijd van gemeente Pepingen. “Door deze beide diensten samen te brengen mikken we op efficiëntie in de werking. Beide diensten delen een stuk van hun opdracht, namelijk zorgen voor een kwaliteitsvolle en laagdrempelige invulling van de vrije tijd. Het feit dat de personeelsleden fysiek worden samengebracht zal inspirerend werken.”

Duurzame impuls
“De nieuwe site zal duurzame, alternatieve vervoersvormen zoals de fiets stimuleren. Er wordt een grote fietsenstalling voorzien. De dorpskern van Bellingen zal een zone 30 worden, zoals aangekondigd in het recente Pepingse mobiliteitsplan. Op de aanrijroutes vanuit Pepingen en Bellingen komen er trajectcontroles. Waar nog geen fietspaden gepland worden, worden fietssuggestiestroken aangelegd.”

De volledige site wordt gefaseerd aangepakt en zal voldoen aan de huidige EPB-normen (Energie Prestatie Binnenklimaat). “De gevels van de volledige site worden geïsoleerd. Het zaaltje naast de bib krijgt een volledig nieuw, geïsoleerd dak. We kiezen ook voor geothermie, dat het gebouw het meest efficiënt en duurzaam verwarmd door warmte te onttrekken aan de grond. Dat is een investering, maar het loont op de lange termijn.”

Voorbeeldfunctie
De integrale visie op de volledige site, de aandacht voor duurzaamheid en de gestegen grondstofprijzen worden ingecalculeerd in het meerjarenplan en worden nauwgezet opgevolgd in de voorbereiding en uitvoering. Rudi Seghers: “De totale kostprijs voor de renovatie van de bib, het zaaltje naast de bib en de voorziene nieuwbouw kan zo gebracht worden op 1.768.595 euro excl btw. Dat is een groot bedrag, maar ligt nog steeds veel lager dan de kosten om alles te centraliseren in hoofdgemeente Pepingen. De site laten verloederen of maar half aanpakken zou een gemiste kans zijn. Hier nemen we als gemeente een voorbeeldfunctie op wat betreft invulling, beheer en duurzaamheid van openbare gebouwen. Als beleidsploeg zien we dit als een investering in de toekomst, in de sociale cohesie van onze dorpskernen, in cultuur en de leefbaarheid van onze gemeente.”

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 jun 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 12 jul 2024

archief