Provincie schrapt omgevingsvergunning chirolokalen BEERT overleg gaat verder

C21

Provincie schrapt omgevingsvergunning chirolokalen BEERT overleg gaat verder

Unknown-23
 

Na het beroep van enkele buurtbewoners schrapt de provinciale deputatie de omgevingsvergunning die de gemeente Pepingen onder voorwaarden had verleend voor de verbouwing van de Chirolokalen in Beert. Gemeente Pepingen zet het overleg verder om de jeugdinfrastructuur te verbeteren. 

De verbouwing voorzag in extra lokalen, nieuw sanitair en een herinrichting van de speelplaats. “Bij de opmaak van de plannen zijn we o.a. afgegaan op het overleg met de Chiro en op het advies van de provinciale omgevingsambtenaar dat positief was voor het project. Eind vorig jaar kende jeugdminister Benjamin Dalle bovendien nog ruim 90.000 euro subsidies toe voor het project. Met de beslissing gaat de provinciale deputatie aldus in tegen het advies van haar eigen administratie. Die tegenstrijdigheid is onbegrijpelijk.”
 
“In haar verslag oordeelt de provinciale deputatie dat een jeugdwerking wel degelijk in een dorpskern thuishoort als deel van het sociale weefsel. Activiteiten op afgelegen en minder goed bereikbare locaties zien ze als sociaalruimtelijk minder wenselijk. Bijkomende ruimte aansnijden is moeilijk te verantwoorden als er bestaande sites kunnen geoptimaliseerd worden. Ook het gedeelde gebruik door meerdere verenigingen, met bepaalde voorwaarden, oordeelt ze als positief. Door de sterke lokale verankering beschouwen ze de impact van het project op de mobiliteit in de omgeving als ‘niet uitzonderlijk’. Gezien de inplanting van de omliggende gebouwen en de tuinmuur werden er geen problemen vastgelegd rond slagschaduw of inkijk. Ook de aangehaalde geluidsoverlast van spelende kinderen wordt beschouwd als normaal te aanvaarden ‘hinder’ in een dorpskern.”
 
“De provinciale deputatie valt wel over het volume van de aanbouw en oordeelt dat de beschikbare buitenruimte toch te beperkt wordt. De bouwbreedte is aanvaardbaar, maar men vindt het gebouw ruimtelijk toch niet inpasbaar.” Men houdt m.a.w. geen rekening met de buitenspeelruimte in de omgeving, zoals de Schoolstraat, de speelweides en de terreinen van FC Beert City, noch met de positieve reactie van de jeugdbeweging zelf die toch het best haar eigen werking kent.
 
Engagement gaat verder
“De bedoeling was om op korte termijn de situatie van de Chiro te verbeteren. De weigering van de vergunning is natuurlijk een tegenslag. In de eerste plaats voor onze grootste jeugdvereniging zelf die al jaren in een tijdelijke oplossing zit en zo moet aankijken tegen een nieuwe vertraging voor betere lokalen.”
“We zijn het eerste gemeentebestuur in 30 jaar tijd dat méér wil investeren in jeugdinfrastructuur dan wat oplapwerk. Dat engagement blijven we verderzetten: we zijn dit project gestart met uitgebreid overleg en zo zullen we ook verder gaan.”
 
Pepingen is een uitgestrekte en groene plattelandsgemeente, maar dat wil niet zeggen dat er zomaar overal kan gebouwd worden – ook niet voor maatschappelijk relevante jeugdprojecten. De verkiezingskoorts brengt blijkbaar heel wat onmogelijke en zelfs onwettige voorstellen naar boven. “Het is helaas niet mogelijk om zomaar ergens een nieuwbouw te plaatsen in een natuur- of landbouwgebied. In die luchtkastelen kan je helaas geen jeugdwerking uitbouwen. We houden het daarom liever bij de haalbare opties die de jeugdverenigingen effectief ten goede komen.”
 
Nieuwe piste
“We blijven niet bij de pakken zitten en we geven zeker niet op. We hadden al een eerste overleg met ouders, oud-leiding en de volwassenbegeleiding van de Chiro. We onderzoeken nu het dossier verder en kijken ook naar andere pistes waaronder de pastorij van Pepingen. Die is recent vrij gekomen en zou een zeer goed alternatief kunnen zijn voor de site in Beert. Daarvoor starten we alleszins gesprekken op met de beheerders van de kerkfabriek en natuurlijk met de Chiro. De bedoeling blijft immers dat onze Chirojeugd op korte termijn in degelijke lokalen kan gehuisvest worden.”
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 feb 2024
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures

archief