Geen nieuwe fietspaden tijdens LVB/Open VLD PEPINGEN legislatuur Gemeentebestuur reageert

C21

Geen nieuwe fietspaden tijdens LVB/Open VLD PEPINGEN legislatuur Gemeentebestuur reageert

20201031_153111
 

In 2016 werd door de gemeenteraad een budget vrijgemaakt voor fietspaden in Molenstraat, Molenhofstraat, Hondzochtstraat en Eikstraat. In 2017 werd het fietspadenplan door de gemeenteraad goedgekeurd. Echter was er pas in februari 2020 - drie jaren later - een infomoment over het project "fietspad Eikstraat" te Beert. Haast niemand was hiervan op de hoogte. Men kan dus concluderen dat er geen echte voorafgaande raadpleging van de bevolking is geweest en dat de buurtbewoners weinig tot niet geïnformeerd zijn. 

"Vanuit de gezamenlijke oppositie vroegen we uitdrukkelijk de inwoners bij de verdere uitwerking van het ontwerp nauw te betrekken. Jammer genoeg kreeg dit geen navolging. Pas op 22  februari 2024 - ongeveer vier jaren na het eerste en enige infomoment - kregen de buurtbewoners een toelichting. In deze legislatuur is er nog geen enkel fietspad bij gekomen. Het falen van de huidige meerderheid wordt verdoezeld. De huidige meerderheid komt de verkiezingsbelofte van fietspaden niet na." aldus de gezamenlijke oppositie cd&v , DVP en N-VA Pepingen

 Het gemeentebestuur van Pepingen geeft graag een reactie
Reactie fietspaden
 
“We betreuren de uiterst negatieve houding en halve waarheden vanuit de oppositie. In deze legislatuur waren er nog nooit zoveel participatie- en infomomenten, zelfs met de coronaperiode erbij. Van infomomenten die gecommuniceerd worden via het gemeenteblad Pepingen Informeert, via de website pepingen.be en via de sociale kanalen van de gemeente, kan men moeilijk beweren dat we ze verstoppen. Men verkoopt vooral meningen, maar geen feiten. We zijn dankbaar dat de openbare info- en participatiemomenten steeds bijgewoond worden door geïnteresseerde en betrokken burgers. Alle info is nadien openbaar.”
 
Al jaren trekt LVB hard aan de kar voor betere fietsinfrastructuur in Pepingen. Het toenmalige LVB-N-VA-bestuur voorzag in 2016 al de nodige budgetten voor nieuwe fietspaden. Eerder lagen we aan de basis van het fietspad Bogaarden-Pepingen, dat door juridische hordes pas in 2018 gerealiseerd werd. Men lijkt ook de onbestuurbaarheid van 2017 te vergeten, ondanks de eigen hoofdrol. We betreuren nog steeds dat toen honderden agendapunten jarenlang werden afgevoerd. We zouden anders nu al veel verder zitten met de geplande fietspaden en vele andere projecten.”
 
Eikstraat
Schepen van Mobiliteit Saskia Beeckmans: “Bij het aantreden van onze bestuursploeg is er hard gewerkt om de gemeente terug op de rails te krijgen. Al in 2019, dus bij het begin van de legislatuur, werd het dossier van de fietspaden in Eikstraat en Molenhofstraat opgestart. Vanaf 2019 werden ontwerpers aangesteld, de plannen opgetekend en de kostenplaatjes berekend. De nodige budgetten werden ingeschreven en gereserveerd. We spraken met nutsmaatschappijen. Tot nu toe werden inwoners betrokken bij elke concrete stap in de Eikstraat, na elk infomoment werden de verzamelde ideeën verwerkt in de plannen verwerkt. Op infomomenten hadden we telkens zo'n 30 à 50 toehoorders. Tussendoor was er een vertragende coronapandemie (geen samenkomsten mogelijk) en moesten de plannen meermaals aangepast worden aan de steeds wisselende richtlijnen inzake fietspaden. Sinds september 2023 is er een akkoord met de subsidiërende overheid. De plannen werden afgestemd en ingepast in het bredere mobiliteitsplan.”
 
“Het nieuwe bewonersoverleg van vorige week bevestigt dat er eenrichtingsfietspaden aan weerszijden van de Eikstraat komen, aangevuld met voetpaden en fietssuggestiestroken en een zone 30 in de bebouwde kom, en vrijliggende fietspaden tot aan de Kapellestraat.”
 
Molenhofstraat
“Ook het project in de Molenhofstraat en Heikruisesteenweg gaat verder. Nu er in Heikruis een eerste waterzuiveringsinstallatie komt – nog zo’n project dat onder impuls van LVB eindelijk kon opstarten - wordt er rekening gehouden met de geplande rioleringswerken. Zo moeten de straat en de fietspaden geen twee keer opengebroken worden. Nutsmaatschappij Riobra is momenteel de nodige ontwerpen en aanvragen aan het voorbereiden. De volgende stap is de berekening van de grondinnames die moeten gebeuren.”
 
Regelgeving
“Het fietspadenplan uit 2017 hebben we mee onderschreven, ook al was dat een principebeslissing zonder stappenplan van het tijdelijke bestuur dat vooral het lopende fietsbeleid nog eens bevestigde. Fietspaden leggen is meer dan een aantal lijntjes op een kaart trekken. Ze moeten aan heel wat regelgeving voldoen, denk maar aan alles rond waterhuishouding of de verplichtingen opgelegd door het fietsvademecum.”
 
“Deze maand was het trouwens nog voer voor debat in het Vlaams Parlement wanneer bleek dat maar 10% van de voorziene budgetten konden besteed worden omdat al de fietspadenprojecten zo traag vooruit gaan door overmatige regelgeving. Dit was in de vorige legislaturen de vaststelling en ligt dus duidelijk niet aan ministers of gemeentebesturen, maar aan te veel structurele hordes. Dat maakt dat alles inderdaad tergend traag loopt, maar dat betekent echter niet dat er in Pepingen niet hard aan gewerkt is.”
 
Actief beleid
“Het verschil is dat deze beleidsploeg de projecten effectief opstart in plaats van rond de pot te draaien. In tussentijd werden geïnteresseerde burgers trouwens ook betrokken bij de opmaak van een integraal mobiliteitsplan, dat momenteel uitgerold wordt. Verder dan alleen fietspaden is er nu een visie op verkeersveiligheid voor de hele gemeente en op lange termijn.”
 
“De realiteit is dat we vandaag in Pepingen een masterplan fietspaden hebben voor het hele grondgebied, met plannen die door de subsidiërende overheid zijn goedgekeurd en die wat betreft de Eikstraat ook voorbij de planfase zijn. Daarboven werden op de N28 bijkomende fietsoversteken voorzien aan Kestergat en aan de Eikstraat. De eerste fietsstraten zijn geïntroduceerd in Pepingen. In elke deelgemeente zijn er nieuwe, bijkomende fietsenstallingen. We moedigen actief het gebruik van de fiets aan, bv. met de fietstocht naar Brussel tijdens de Open Stratendagen, met onze verkeersveiligheidscursus ism De Lijn of met onze fietsgroep die een aantal fietsroutes uitwerkte in kader van het nieuwe mobiliteitsplan. Pepingen werkte ook actief mee aan fietssnelwegen en kon zelfs het plan van een fietssnelweg (die langs de spoorlijn vanuit Galmaarden naar Halle zou lopen) laten inschrijven in het regionaal mobiliteitsplan van de Vlaamse Rand. Het gewest zal dit project nu mee opnemen. Pepingen heeft nog nooit zo’n actief fietsbeleid gekend en we zijn dankbaar voor de betrokkenheid van onze burgers.”
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 feb 2024
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 18 mrt 2024

archief