Nieuw CASH punt Batopin op komst in PEPINGEN

C21

Nieuw CASH punt Batopin op komst in PEPINGEN

Persbericht_geldautomaten_pepingen_google_maps
 
Nu de uitrol van het CASH-netwerk halfweg zit, geeft beheerder Batopin alle locaties vrij voor haar nieuwe cashpunten. Eén ervan zal zeker in plattelandsgemeente Pepingen komen.
 
In Pepingen werd op de gemeenteraad van 19 december een motie goedgekeurd om het tekort aan geldautomaten, cashpunten en fysieke dienstverlening van banken in de gemeente aan te kaarten bij de bevoegde instanties. De vrees leefde immers dat het laatst overgebleven bankkantoor in de gemeente de dienstverlening zou afbouwen. Het schepencollege van Pepingen had veel begrip voor de bezorgdheden en het advies vanuit de Pepingse seniorenraad en bracht de motie ter stemming op de gemeenteraad.
 
Schepen van middenstand en lokale economie Greta Cochez: “Het verdwijnen van het laatste geldautomaat in Pepingen zou nadelen hebben voor al onze burgers, maar treft in het bijzonder kwetsbare groepen en onze lokale handel. Het kan niet zijn dat onze inwoners hiervoor moeten uitwijken naar Gooik, Lennik of Halle.”
 
“We wilden niets aan het toeval overlaten en na de motie in december namen we actief contact op met beheerder Batopin. Daar werken de Belgische grootbanken samen om tegen 2025 een CASH-netwerk van 970 cashpunten uit te rollen in de steden en gemeenten. We legden heel sterk de nadruk op de nood aan zo’n CASH-punt in onze gemeente. Uiteindelijk kregen we goed nieuws: er zal ook een nieuw CASH-punt komen in Pepingen. Op dit moment worden de praktische zaken besproken, normaal zal dit er al op korte termijn komen. Het bestaande geldautomaat in het Belfiuskantoor op de Ninoofsesteenweg zal zeker tot dan open blijven.”
 
Schepen van welzijn Rudi Seghers: “Onze burgers zullen dus te allen tijde toegang hebben tot een geldautomaat. We zijn uiteraard heel tevreden dat ook deze dienstverlening nabij kan blijven, hier in onze eigen gemeente. Dat is heel goed nieuws voor onze burgers, zeker voor wie rekent op die eenvoudige toegang tot cash geld in de buurt of voor wie minder digitaal vaardig is en moeite heeft met online betalingen. Ook voor onze lokale handelaars en marktkramers is dit positief. Door die nabijheid blijf je sneller ter plekke om in de buurt inkopen te doen of horeca te bezoeken.”
 
Het netwerk van CASH-punten wordt momenteel uitgerold in het hele land. Dat is ongeveer halfweg. Op www.cash.be kan je alle (toekomstige) locaties opzoeken.

Motie om toegankelijke en nabije geldautomaten in Pepingen te waarborgen.
Op de gemeenteraad van 19 december 2023 stond een agenda waarin de gemeente haar bezorgdheid uitdrukte over de nabijheid van bankautomaten.
De vier grootbanken in België hebben het Batopinproject opgestart. Batopin is een samenwerkingsverband om tegen 2025 een efficiënt netwerk op te richten van cashpunten waarbij elke burger minstens 1 bancontact moet hebben in een straal van 5 km. De banken sluiten hun kantoren echter sneller dan dat ze cashpunten openen. Intussen bouwen de verschillende grootbanken verder hun kantorennetwerk af en halveerde het aanbod aan bankautomaten zich in de laatste 8 jaar.
In Pepingen blijft er momenteel slechts één bankautomaat over en dienen mensen zich ofwel naar Halle ofwel naar Gooik te verplaatsen.
De cd&v-fractie vroeg om dit agendapunt specifieker te maken om er zeker van te zijn dat er 
minstens 1 bankautomaat zou beschikbaar blijven in Pepingen en diende daarom een amendement in op dit agendapunt met de volgende formulering: “De gemeenteraad vraagt specifiek aan de Belfius, als bank van de Belgische federale overheid, om de huidige geldautomaat in Pepingen te behouden en zeker tot het moment dat er een cashpunt uit het samenwerkingsverband Batopin in Pepingen geïnstalleerd wordt.”
Op 5 maart ontving de gemeente een schrijven waarin Belfius bevestigt dat de bankautomaat Belfius in Pepingen openblijft tot er in Pepingen een cash-punt Batopin geïnstalleerd is.
De cd&v-fractie dankt het bestuur om deze specifieke vraag dan ook over te maken aan Belfius.
Bedankt ook aan Belfius voor de inspanning de bankautomaat in Pepingen beschikbaar blijft.
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 mrt 2024
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief