Trajectcontroles PEPINGEN zijn effectief en reglementair

C21

Trajectcontroles PEPINGEN zijn effectief en reglementair

Scherm__afbeelding_2024-03-30_om_13
Dit bord moet ook de trajectcontrole duiden?
 
 Trajectcontroles Pepingen zijn effectief en reglementair
“Cd&v Pepingen verspreidt hier helaas bewust foutieve informatie over de trajectcontroles. Pas nu het nieuwe mobiliteitsplan bijna helemaal is uitgevoerd, komt men naar buiten met halve waarheden en hele leugens. Deze bijzonder onconstructieve houding zet juist aan om terug verkeersregels te negeren. Voor LVB Pepingen staat verkeersveiligheid boven deze partijpolitieke nonsens, daarom enige duiding bij de foutieve beweringen.”
 
Snelheden verlagen effectief
“Vriend en vijand moet toegeven dat trajectcontroles de snelheden en het aantal ongevallen heel effectief, structureel en blijvend verlagen. Ze verhogen de verkeersveiligheid gevoelig en onmiddellijk. Dat bleek onlangs nog in buurgemeente Sint-Pieters-Leeuw, waar men in het begin ook een hoog aantal boetes zag, maar na verloop van tijd nog slechts 0,06% (!) overtredingen. Op termijn dus veel minder boetes, maar veel meer verkeersveiligheid. Dat is en blijft ook in Pepingen de eerste en enige doelstelling van deze trajectcontroles. De bewoners van de Hondzochtstraat, Nieuwe Baan, Trapstraat en Steenweg op Bellingen voelen al van bij het begin dat de snelheden drastisch lager liggen. De eerste snelheidsmetingen bevestigen dat ook. En niet te vergeten: de meerderheid van bestuurders houdt zich wel aan de verkeersregels.”
 
Geen cash cow
“Het is bovendien geen cash cow voor de gemeente zoals hier wordt voorgespiegeld. Het bedrag van de boetes gaat bijna volledig naar de installatie, het beheer en onderhoud van de camera-infrastructuur, naar de handhaving en de administratieve verwerking van de boetes. Dat is hoog in het begin, maar daalt uiteraard naarmate er minder boetes uitgeschreven worden, wat ook het doel is. Dit alles is bovendien op kosten van de snelheidsovertreder. Het schepencollege in Pepingen besliste al eerder dat elk restbedrag van de boetes opnieuw geïnvesteerd wordt in lokale verkeersveiligheidsmaatregelen.”
 
“Het klopt ook niet dat de trajectcontroles niet zichtbaar zijn. De beelden die cd&v verspreid zijn duidelijk achterhaald want bij de start van elk stuk van de trajectcontrole waren de juiste verkeersborden en reglementaire signalisatie aanwezig. Bestuurders wisten dus op elk moment waar er een trajectcontrole was.”
 
Drukke route
“Zoals uitvoerig toegelicht op de gemeenteraden werd het traject in Bellingen als eerste gekozen voor trajectcontroles omdat er geen vrijliggend fietspad mogelijk is langsheen deze drukke route van en naar basisschool Spring in ’t Veld, OC Terloo, bibliotheek, zaal De Kring, CC Bellingen en richting Halle. De keuze ging gepaard met participatie, verkeersmetingen en eerdere proefopstellingen met verkeersremmers die een duurzaam effect misten. We hebben steeds duidelijk gemaakt dat dit een eerste opstelling is en dat dit na grondige evaluatie kan uitgebreid worden naar andere routes. Flankerende maatregelen beperken het effect op omliggende straten al van bij de start. Eens de werken aan kruispunt Termeeren achter de rug zijn, valt alles nog meer in de plooi.”
 
Wel reglementair
“De handhaving verloopt wel reglementair, het klopt niet dat de boetes betwistbaar zouden zijn. Eerst en vooral: in samenspraak met de politiezone werd de trajectcontrole gefaseerd ingevoerd. Eerst langs de Steenweg op Bellingen, later langs de andere stukken. De trajectcontroles traden pas volledig in werking waar de nieuwe verkeersborden correct en definitief waren. De politiezone was van bij het begin op de hoogte van deze overgangsperiode en hield te allen tijde rekening met de actuele situatie van de verkeersborden op het terrein. Samen met de gefaseerde inwerkingstelling van de trajectcontroles is de handhaving altijd correct verlopen. We begrijpen dat de 2 ontbrekende verkeersborden in de Trapstraat tijdelijk voor enige verwarring zorgden, maar er werd geen enkele boete voor uitgeschreven en het werd zo snel mogelijk opgelost.”
 
“Zo goed als alle verkeersborden werden in Pepingen aangepast de voorbije maand, als onderdeel van het eerste mobiliteitsplan dat met participatie van Pepingenaren werd opgesteld. Dat stelde o.a. een grondige update en duidelijke afbakening van onze dorpskernen en snelheidsregimes voorop. Men voerde meer dan 400 aanpassingen uit, wat natuurlijk tijd vraagt. Laat ons ook wat respect opbrengen voor werken in uitvoering en enige tijd geven om goede zaken te realiseren. Nieuwe wegmarkeringen volgen nog bij droog weer. Alle ontbrekende verkeersborden in de Trapstraat, Steenweg op Bellingen en elders zijn overigens aangevuld sinds vrijdag 29 maart 2024.”
 
“Het blijft ons een raadsel wat men wil bereiken met deze uiterst negatieve houding ten opzichte van elke nieuwe (verkeers)maatregel. Dit zet partijbelang boven maatschappelijk belang. De verkeersveiligheid komt het alvast niet ten goede.”
 
Pepingen breekt records: meer dan 900 verkeersboetes in 10 dagen op 1 trajectcontrole.
 
Op 23 februari 2024 werd de trajectcontrole in Bellingen geactiveerd. Tijdens de eerste week werden een alarmerend aantal boetes uitgeschreven. Cd&v Pepingen stelt zich vragen bij de manier van aanpak van het bestuur.
 
Het bestuur besliste verleden jaar om trajectcontroles in te voeren in Pepingen. Cd&v is voorstander van trajectcontroles omdat aangetoond is dat dergelijke controles effectief de snelheid op de wegen doen dalen. Zonder trajectcontrole is de kans om beboet te worden heel veel kleiner.
 
Spijzen van gemeentekassa boven verkeersveiligheid
Het verlagen van de snelheid en het verhogen van de veiligheid op onze wegen moet wel de enige reden zijn om trajectcontroles in te voeren, niet het winstbejag van het privé-bedrijf dat de controles organiseert noch het spijzen van de gemeentelijke kassa.
Cd&v vroeg daarom tijdens de gemeenteraad van 26 maart 2024 om de trajectcontroles duidelijk aan te kondigen in de straat. “Bestuurders die weten dat er een trajectcontrole is, zullen immers hun snelheid aanpassen omdat ze weten dat anders zeker een boete volgt. Die aankondiging ontbreekt nu met als resultaat een record aantal boetes tijdens de eerste dagen na het activeren van de trajectcontroles. Is dit de manier om de bevolking te sensibiliseren ?, vraagt cd&v-gemeenteraadslid Andre De Roubaix zich af.
Spijtig genoeg had het LVB/Open-VLD-bestuur hier geen oren naar en verkiest men het aanvullen van de gemeentekassa boven de veiligheid van de wegen.
 
Versnipperde trajectzone
Cd&v heeft ook bedenkingen over de gekozen locaties. De keuze van de 4 trajecten bevinden zich in één deelgemeente, Bellingen. Op een traject van zo'n 3,5 kilometer zijn drie verschillende trajectcontroles actief. Het lijkt er sterk op dat de keuze van locaties en de verkapte trajectzone niet primair gericht zijn op het bevorderen van verkeersveiligheid, maar eerder op het innen van boetes. De centralisatie van de trajecten zal op termijn dan ook effect hebben op parallelle wegen in andere deelgemeentes van Pepingen.
 
Boetes zijn betwistbaar
Daarnaast vroeg cd&v tijdens de laatste gemeenteraad om de borden die het snelheidsregime op de bewuste trajecten aangeven na te kijken. Op vele plaatsen in de gemeente ontbreken na het invoeren van het nieuwe mobiliteitsplan verkeersborden, tot frustratie van vele inwoners. Dit veroorzaakt verwarring en dat is ook zo in de Trapstraat. “Door het ontbreken van essentiële verkeersborden in de Trapstraat, zijn er op dat traject twee verschillende snelheidsregimes (30 km/u en 70 km/u), wat niet toelaatbaar is. Het is duidelijk dat de fundamentele voorwaarden voor een correcte handhaving hier niet vervuld zijn. Hierdoor kunnen opgelegde boetes mogelijk betwistbaar zijn,” verklaart Peter Van Cutsem, fractieleider van cd&v.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 mrt 2024
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 18 mrt 2024

archief