PEPINGEN legt goed financieel rapport voor

C21

PEPINGEN legt goed financieel rapport voor

2024_pepingen_schepen_rudi_seghers
Schepen Rudi Seghers (LVB - Lijst van de Burger)
 
Gemeente Pepingen kan als kleine plattelandsgemeente positieve financiële cijfers voorleggen, zoals blijkt uit de jaarrekening 2023 van gemeente en OCMW. Deze werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 juni 2024.
Schepen van financiën Rudi Seghers (LVB – Lijst van de Burger) licht toe: “We zijn bijzonder trots dat we op het einde van deze legislatuur, na toch wel enkele uitzonderlijke uitdagingen, toch een positieve balans kunnen voorleggen. De meeste cijfers zijn zoals verwacht of beter, de schuldgraad is met 22% gedaald en de investeringsmarge neemt toe. Dat betekent dat Pepingen vandaag financieel gezond is, vooruit gaat met lopende projecten en dat er verantwoord kan geïnvesteerd worden in de geplande projecten in de volgende legislatuur.”
 
In 2023 ontving gemeente Pepingen 8.646.184 euro en gaf ze 7.184.006 uit. Het saldo van de exploitatierekening werd voor 2023 afgesloten met een overschot van 1.462.178 euro, zo’n 401.781 euro beter dan begroot. Het gecumuleerd budgettair resultaat voor de gemeente en OCMW Pepingen bedraagt 3.945.570 euro, of 1.614.239 euro meer dan geraamd. “Door de nasleep van de energiecrisis en twee loonindexaties was er aan de uitgavenzijde een stijging van 600.000 euro t.o.v. het jaar ervoor. Door daar tijdig rekening mee te houden in de financiële planning, gaf de gemeente uiteindelijk 500.000 euro minder uit dan begroot. De verregaande verledding en het doven van onze straatverlichting deden onze energiekosten verder dalen. Zo’n 47% van de uitgaven gaat naar bezoldigingen. Ook de uitgaven voor vaste werkingssubsidies stegen voor politie (+20%) en brandweer (+17%).”
 
Laagste schuldgraad van Pajottenland
Er werden geen nieuwe leningen aangegaan in 2023. De schuldgraad van Pepingen zet een positieve evolutie verder: van €1051/inwoner (2020) naar €977/inwoner (2021), €928 euro/inwoner (2020) naar finaal €863 euro/inwoner in 2023.
 
Vlaamse steden en gemeenten toetsen hun financiële gezondheid af met de zgn. autofinancieringsmarge. Die bedraagt voor gemeente en OCMW Pepingen 1.174.332 euro. Dat is 397.081 euro beter dan voorzien. Dat betekent concreet dat gemeente Pepingen verantwoord geld kan lenen om toekomstige projecten te realiseren, zonder de toekomst financieel te bezwaren.
 
Investeringen in lokale voorzieningen en leefbaarheid
Vorig jaar werd er 1.092.768 euro geïnvesteerd. Dit is wel 1,4 miljoen euro lager dan het begroot bedrag. De lange doorlooptijd van dossiers zoals fietspaden en waterzuivering liggen hier aan de oorsprong evenals procedures die ingeleid worden tegen investeringsprojecten. Dat neemt echter niet weg dat deze projecten er komen. “We blijven inzetten op het verbeteren van lokale voorzieningen en leefbaarheid. In 2023 was dat vooral op vlak van mobiliteit & verkeersveiligheid, patrimonium, milieu & natuur en duurzaamheid.
Een greep uit de investeringen:
De waterzuiveringsinstallaties (KWZI) in Heikruis en Bellingen en toekomstige locaties in Beert
Aankoop van grond rond KWZI Bellingen voor de aanleg van een speelbos
Herstel en onderhoud van het uitgebreide Pepingse wegennet
De uitrol van het mobiliteitsplan en Hoppinpunten
Ontwerpen voor de aanleg van fietspad Eikstraat
Voorbereiding van de plannen voor de nieuwe belevingsbibliotheek (Bellingen), betere dienstverlening in gemeentehuis (Pepingen) en jeugdinfrastructuur (Beert)
Onderhoud van bermen en grachten volgens de regels rond biodiversiteit
De ingroening en herwaardering van de kerkhoven in Heikruis en Beert
De engagementen ikv het hemelwater- en droogteplan en Lokaal Energie- en Klimaatpact
De investeringen in onroerend erfgoed : abdijkerk (Bellingen) , graf D’Herbais (Pepingen), kerktoren Sint-Bernarduskerk en kapel OLV Terlinden (Heikruis), de historische wegwijzers
Modernisering van het rollend materiaal van de technische dienst
Meer preventie en begeleiding
De dienstverlening van het OCMW bleef op peil. Schepen Rudi Seghers, bevoegd voor welzijn: “Het OCMW neemt haar verantwoordelijkheid op wat betreft de opvang van asielzoekers, de activering van de leefloners en het verlenen van steun op maat. Het aantal dossiers budgetbegeleiding en schuldbemiddeling blijft op een hoog niveau, namelijk 49. Daarom wordt er sterk ingezet op preventie en begeleiding. Preventief kan iedere burger ondersteuning krijgen door een eerstelijnspsycholoog en ook via Dyzo wordt er bijstand voorzien voor zelfstandigen in moeilijkheden.”
 
Het welzijnsbeleid in Pepingen zet in op hechte buurten, op verbinding en nabije hulp. “Dat is een uitdaging in een uitgestrekte gemeente, maar een sterk lokaal netwerk maakt het voor iedereen aangenamer om hier te wonen en leven. “We zetten o.a. in op het dichten van de digitale kloof en de voorbereiding op de digibanken in samenwerking met Gooik en Halle. De renovatie van de noodwoning in het centrum van Pepingen kan van start gaan. De projecten voor betaalbare woningen in Bogaarden en Pepingen komen er. De projectsubsidies voor Zorgzame Buurten werd net verlengd, zodat er samen met een buurtwerker verder kan ingezet worden op ontmoeting. Ondertussen sloten 360 Pepingenaren zich aan op het digitaal buurtnetwerk Hoplr.”
 
“In het algemeen kunnen we dus stellen dat ook voor 2023 de financiële situatie van gemeente en OCMW Pepingen goed is en zelfs nog verbeterd is ten overstaan van 2022. De gemeente ging vooruit, ving onverwachte schokken op en blijft financieel gezond zonder belastingverhoging. Pepingen kan met een weerbaar en robuust financieel plaatje aan een volgende legislatuur beginnen.”
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 jun 2024
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 12 jul 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief