HALLE - “Hallo, met de belgezel”

C21

HALLE - “Hallo, met de belgezel”

Telefoonster

In het dienstencentrum De Lemoon in Lembeek gaat vanaf juni het nieuwe project ‘De Telefoonster’ van start.
Met de Telefoonster wil De Lemoon in Lembeek zich richten tot zwak omkaderde bejaarden en gezinnen, alleenwonenden ouderen en gebruikers van erkende thuiszorgdiensten.

Met hun laagdrempelige werking wensen zij eveneens een vangnet te creëren voor dementerende bejaarden en depressieve personen. Dit alles voor de bevolking van Halle.
Via de telefoon wordt deze doelgroep vanuit het dienstencentrum De Lemoon (Lembeek), op vaste tijdstippen gecontacteerd door de vrijwilligers. Op deze manier trachten ze het isolement en de eenzaamheid te doorbreken, het veiligheidsgevoel te verhogen en een zekere betrokkenheid bij de samenleving te realiseren.
Hierbij vertrekken ze steeds vanuit de sociale betrokkenheid en de zorg voor en met elkaar.
Via de Telefoonster kunnen (sociale) noden makkelijker gedetecteerd worden waaruit het gericht aanbieden van hulp aan huis voortvloeit. Het einddoel van dit project kadert binnen de doelstelling van een dienstencentrum, thuiszorgvoorzieningen en het ruimere lokaal sociaal beleid, n.l. de gebruiker langer in zijn vertrouwde thuissituatie te laten wonen.
 
De vrijwilligers krijgen een toelichting over de algemene werking van het OCMW en meer specifiek over de werking van thuiszorgdiensten en het dienstencentrum. Daarnaast worden zij op de hoogte gebracht van hun rechten en plichten als vrijwilliger en krijgen zij een opleiding over ‘luisteren en telefoneren’, hoe registeren en niet te vergeten het beroepsgeheim.
 
Meer informatie bij Marijke Delannoo, afdelingshoofd Transmurale Zorg bij het Halse OCMW op telefoon 02.363.68.62
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 mei 2008
Felix Merckx
Ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief