HALLE - REACTIE van het Halse stadsbestuur op de open brief van 8 oktober vanwege de Verenigde Handelaars Halle

C21

HALLE - REACTIE van het Halse stadsbestuur op de open brief van 8 oktober vanwege de Verenigde Handelaars Halle

Stad_halle_

Het stadsbestuur van Halle nam afgelopen vrijdag kennis van de open brief van de Verenigde Handelaars Halle. De open brief werd niet alleen naar het stadsbestuur verzonden, maar werd tegelijk ook naar de ruime pers verstuurd. Wij zijn dan ook verontwaardigd over deze manier van communiceren vanuit de Verenigde Handelaars Halle, aangezien wij ervan uitgingen dat er een goede verstandhouding tussen ons bestond en er zeer regelmatig overleg is tussen het stadsbestuur en de handelaars. Nog maar de avond voor de open brief, op donderdagavond, ging het maandelijks overleg tussen stad en VHH door. Daar werd met geen woord gerept over deze démarche. 

 

Het parkeerbeleid werd ingevoerd vanuit een onderbouwde beleidsvisie (minder parkeerzoekverkeer, optimale beschikbaarheid van de parkeerplaatsen, betere bereikbaarheid van het centrum, de gebruiker van de parkeerplaats betaalt voor de kosten die met de parkeerplaats gepaard gaan in de plaats van de Halse belastingbetaler, er komt ruimte voor meer groen en beleving in de stad, …). Wij hebben ons er van bij de invoering van het nieuwe parkeerplan toe geëngageerd om het parkeerbeleid te evalueren en bij te sturen waar nodig. Dat zal ook effectief gebeuren. Maar niet alleen de handelaars zijn een belangrijke partner in dit verhaal: ook de zorgverstrekkers, het personeel uit het onderwijs en onze inwoners moeten bevraagd worden. De centrummanager deed intussen ook al een bevraging bij de bezoekers van ons handelscentrum. Wij rekenen erop om nog voor het einde van het jaar de evaluatie af te hebben en het parkeerbeleid bij te sturen waar nodig.

 

Maar de inhoud van de open brief ging eigenlijk veel verder. De toon ervan was allesbehalve positief. Uit de open brief blijkt dat de Verenigde Handelaars Halle vinden dat de stad als het ware niets goeds onderneemt voor het Halse commercieel centrum. Dat moeten wij met klem tegenspreken. Alleen al de afgelopen drie jaar gebeurden o.a. de volgende acties:

 • De aanstelling en betaling van een centrummanager, die in samenspraak met de Verenigde Handelaars Halle voor een heropleving van het stadscentrum moet zorgen. 
 • De aanstelling en betaling van een leegstandsmanager, die de leegstand in de stad probeert weg te werken via verschillende initiatieven. Zo zal o.a. de actie “Win je winkel” georganiseerd worden, waarbij ondernemers op kosten van de stad gedurende een periode hun concept kunnen uittesten in een leegstaand handelspand.
 • Een budget van 30.000 euro om een campagne te organiseren in het vaccinnatiecentrum De Bres en mensen zo aan te moedigen om na hun prik naar het centrum te komen.
 • De verhoging van het beschikbare budget uit de promotaks van 100.000 euro per jaar naar 150.000 euro per jaar. Dit budget vloeit volledig terug naar het Halse commercieel centrum.
 • De kerstverlichting wordt volledig geregeld en betaald door de stad. Vroeger was dit een taak voor de Verenigde Handelaars Halle. Wij ontzorgen hen hiervan, zowel organisatorisch als financieel. Kostplaatje: meer dan 50.000 euro per jaar.
 • Een afhaalpunt voor pakjes op het Possozplein, waardoor lokale handelaars korter op de bal kunnen spelen wanneer het over e-commerce gaat.
 • De actie met de Halle Handelt-bonnen, die samen met de Verenigde Handelaars Halle vorm kreeg.
 • De inrichting van Shop & Go parkeerplaatsen vlak voor winkels, zodat klanten gegarandeerd een plekje vlakbij hun favoriete winkel hebben voor een snelle boodschap. Hier parkeren klanten gedurende 30 minuten gratis. Deze locatie van deze plaatsen werd op advies van de Verenigde Handelaars Halle gekozen.
 • Er kan op parkings dichtbij het centrum gratis geparkeerd worden op koopdagen, braderie en op zaterdag. Dit was vroeger niet het geval: het betalend parkeren bleef op elk moment in werking.
 • Er kwam extra bewegwijzering naar de parkings, zodat bezoekers makkelijker weten hoe ze de parking kunnen bereiken. Dit verhoogt de bereikbaarheid van het handelscentrum.
 • Er waren verschillende compensatiemaatregelen ten gevolge van corona, zoals o.a. de kwijtschelding van verschillende belastingen, de gratis uitbreiding van de terrassen voor de lokale horeca, extra promotiemateriaal en de take-away actie.
 • In elke editie van Info Halle, dat in alle Halse brievenbussen verdeeld wordt, plaatsen we een handelaar in de kijker. Zo geven we deze handelaar meer naamsbekendheid en willen we extra cliënteel naar de stad lokken.
 • De winkelstraten worden vaker gekuist en de vuilbakken in het centrum kregen een opfrisbeurt.
 • In afwachting van een structurele oplossing voor de wateroverlast kregen de getroffen handelaars gratis waterschotten ter beschikking om hun handelszaken te beschermen.

Wij begrijpen dat de lokale handelaars vanuit verschillende hoeken onder veel druk staan: er zijn de gevolgen van corona, het nieuwe parkeerbeleid, de toenemende druk vanuit de e-commerce, etc. Maar uit de negatieve communicatie die de Verenigde Handelaars Halle nu voeren zal geen enkel positief gevolg voortkomen: (potentiële) bezoekers van ons centrum en shoppers worden er mogelijks net door afgeschrikt om naar Halle te komen. Wij rekenen er dan ook op dat wij constructief en met respect voor elkaar verder kunnen samenwerken. Daarom zal later deze week een overleg doorgaan waar het stadsbestuur en de Verenigde Handelaars Halle hopelijk de lucht kunnen klaren. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 okt 2021
Sam Herremans
ep
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief