Artikels Archief van Herne

C21

GOOIK / PAJOTTENLAND - Lokale politie houdt toezicht op verkeersstromen

Img_0023
De Lokale Politie Pajottenland start vanaf dinsdag 13 mei met het  toezicht op de verkeersstromen voornamelijk gericht naar de ochtend- en de avondspits.
 

Klik hier om meer te lezen

 
11 mei 2008
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 

PAJOTTENLAND - Provinciale fietspaden laten op zich wachten

Foto_fietspad__1_

Jan Laeremans (Vlaams Belang) stelde de provincie Vlaams-Brabant vragen over fietspadsubsidies. Bleek dat de provincie tussen 2000 en 2007 nauwelijks 117 kilometer fietspad heeft helpen aanleggen, of amper 14,6 kilometer per jaar.

 

Klik hier om meer te lezen

 
07 mei 2008
Felix Merckx
Ingezonden
 

HALLE/ HERNE/ ASSE/ ROOSDAAL - Zonta maakte zijn clubkas leeg

Halle_zonta_maakt_zijn_kas_leeg
 

Zonta Club Halle-Pajottenland heeft zijn kas leeggemaakt. Niet minder dan 4 cheques konden zij uitdelen en dat voor een totale waarde van 6.500 euro. Zonta International, waarvan Halle-Pajottenland afhangt, groepeert wereldwijd beroepsactieve vrouwen met verantwoordelijkheidsgevoel, die zich samen inzetten om het statuut van de vrouw te verbeteren.

 

Klik hier om meer te lezen

 
07 mei 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 

"Editiepajot in Congo" winnaar superwedstrijd Editiepajot

Editiepajot_in_congo
 

Na lange beraadslaging en het nakijken van de honderden e-mailtjes, heeft onze jury op maandag 5 mei unaniem de winnaar van onze "Superwedstrijd Editiepajot" aangeduid. DE WINNAAR IS: PROJECT 1 "Editiepajot in Congo", een initiatief genomen door Wilfried Meert en de familie Meert vanuit Sint-Pieters-Leeuw. Wilfried Meert is de broer van Eric Meert die werkzaam is in Congo bij de straatkinderen. De duizend euro wordt gestort op de rekening van vzw Don Bosco. (Lees ook de reacties).

 

Klik hier om meer te lezen

 
06 mei 2008
Editiepajot
Editiepajot
 

PAJOTTENLAND - Ik sport...jij sport...wij sporten in het Nederlands!’

Spl_spandoek_provincie
 

Nieuwe spandoeken moeten sporten in het Nederlands in de Vlaamse Rand stimuleren

De gemeenten van de Vlaamse Rand krijgen van de provincie Vlaams-Brabant spandoeken met de slogan ”Ik sport.. .jij sport... wij sporten in het Nederlands!”
Deze spandoeken werden voor onze streek voorgesteld in Sint-Pieters-Leeuw door gedeputeerde Tom Troch en burgemeester Lieve Vanlinthout van Sint-Pieters-Leeuw, tevens voorzitster van de provinciale raadscommissie Vlaams karakter

 

Klik hier om meer te lezen

 
05 mei 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 

PAJOTTENLAND - Sociaal verhuurkantoor SVK Webra vzw bestaat 10 jaar

Asse_bestuur_webra
 

Het sociaal verhuurkantoor SVK Webra bestaat 10 jaar en dat werd gevierd. De klassieke sociale huisvestingsmaatschappijen zijn al meer dan 50 jaar actief ook in de regio. Met het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode werden de grondvesten gelegd om de verhuring van sociale woningen bijkomend ook via een nieuwe soort van verhuurmaatschappijen, genaamd sociale verhuurkantoren (SVK’s), mogelijk te maken. De opdracht toegewezen aan deze nieuwe sociale verhuurkantoren was verschillend van deze toebedeeld aan de klassieke sociale huisvestingsmaatschappijen. Sociale verhuurkantoren mogen geen woningen verwerven of bouwen. Zij mogen enkel woningen op de private markt inhuren om deze verder door te verhuren aan mensen met een bescheiden inkomen.

 

Klik hier om meer te lezen

 
05 mei 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 

HERNE - Graaf Raoul d'Udekem d'Acoz op de praatstoel

Dsc01786
 

Wat drijft een man van adel om met zijn gezin vanuit de Westhoek over te waaien naar het Pajottenland ?

Graaf Raoul d’Udekem d’Acoz, oom van Prinses Mathilde, verkoos eind de jaren negentig het Pajottenland boven de Brusselse grootstad. Net in die periode werden ook de verloving en het huwelijk van zijn metekind aangekondigd. Ongewild was het hek van de dam. Zijn aankomst in Herne ging dan ook niet onopgemerkt voorbij.
 

Klik hier om meer te lezen

 
02 mei 2008
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 

HERNE - Beeld weg uit voortuin

Beeld_op_palen
In de nacht van dinsdag 29 op woensdag 30 april gingen onbekenden aan de haal met een tuinbeeld uit de voortuin van Jacobs Carl en  Vlassenbroeck Christel aan de Geraardsbergsesteenweg 47a in St-Pieters-Kapelle (Herne).
 

Klik hier om meer te lezen

 
01 mei 2008
Godelieve Deschuyffeleer
Ingezonden
 

VLAAMS-BRABANT - Brandweer biedt snelst adequate hulp

Halle_sint_rochus_gaslek_
 

 Vanaf 1 mei is het principe van de 'snelste adequate hulp' door de brandweer in Vlaams-Brabant van toepassing. Het principe van de 'snelste adequate hulp' door de brandweer wil zeggen dat in geval van brand of ander dringend noodgeval het brandweerkorps ter hulp moet komen dat het snelst en adequaat uitgerust de plaats van onheil kan bereiken.

 

Klik hier om meer te lezen

 
01 mei 2008
Marc Sluys
Marc Sluys
 

HERNE - Ontspanningsnamiddag van het OCMW

Dsc01541
 

In het Bavocentrum in Herfelingen trakteerde het OCMW-bestuur en -raadsleden van Herne haar personeel en al haar klanten op de jaarlijkse ontspanningsnamiddag. Deze vierde editie werd een voltreffer. Zo’n 140 personen tekenden present.

 

Klik hier om meer te lezen

 
30 apr 2008
Godelieve Deschuyffeleer
Deschuyffeleer/Colpaert
 

HALLE - Minister Onkelinx wil nu ook eigen Mug-dienst voor het Pajottenland

Mugvoertuigklein

Minister wacht nog steeds op aanvraag van Hals ziekenhuis om met een MUG te beginnen. In de Commissie van Volksgezondheid werd Minister Onkelinx door Open Vld Kamerlid Luk Van Biesen aan de tand gevoeld inzake de noodzaak van een eigen mug-dienst in het Pajottenland en meer bepaald voor het ziekenhuis AZ te Halle.

 

Klik hier om meer te lezen

 
30 apr 2008
Felix Merckx
 

PAJOTTENLAND - Feiten

Pictogramfeitengoed

Onder deze rubriek staan nog een aantal feiten die gepleegd werden tijdens het weekend. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
28 apr 2008
Marc Sluys
 

HERNE - Zwemclub Speedo op recordjacht

Speedo_herne_foto_marcel_brisaert
 

Zwemclub Speedo Herne organiseerde dit weekend voor de tweede keer een zwemmarathon in het stedelijk zwembad in Ninove. Vorig jaar zwommen de leden van deze jeugdige zwemclub 487,22 km bij elkaar. Dit weekend willen zij dit persoonlijk record verbeteren.

 

Klik hier om meer te lezen

 
27 apr 2008
Marcel Brisaert
Marcel Brisaert
 

HERNE - Ontvangst van de nieuwe inwoners

Godelieve_deschuyffeleer_collage_herne_april08
 

Zaterdag waren de nieuwe inwoners van Herne uitgenodigd voor een ontvangst door het gemeentebestuur. Een honderdtal onder hen daagden dan ook op voor nadere kennismaking. De samenkomst stond in het teken van “Wat leeft er in onze gemeente ?”.

 

Klik hier om meer te lezen

 
27 apr 2008
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer/Marc Colpaert
 

HERNE - 500 lopers op Hernse piste.

Dsc01519

Onder een spaarzaam zonnetje liepen de leerlingen van de drie gevestigde basisscholen zich vrijdagnamiddag in het sportcomplex Hernekouter de longen uit het lijf. De 500 leerlingen van de GBS De Regenboog uit Herfelingen, het GOB De Markevallei en de vrije basisschool De Bloesem uit Herne namen het er tegen elkaar op in de 33ste uitgave van de Hernse scholenloop.

 

Klik hier om meer te lezen

 
25 apr 2008
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 

HERNE/ BEVER - Uitstap naar kinderboerderij 't Mollenhof

Dsc01487
 

In de agenda van de 2de graadsleerlingen van de gemeentelijke basisschool De Regenboog uit Herfelingen stond het bezoek aan de kind-, jeugd- en familieboerderij ’t Mollenhof in Bever al lang in het rood aangestipt. Voor de dertig tieners van de juffen Wendy en Sara allicht een dag om niet gauw te vergeten.

 

Klik hier om meer te lezen

 
24 apr 2008
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 

HERNE - Senioren vertellen

Dsc01498
 

Onder het thema "Het verleden herleeft" wist de seniorenraad van Herne haar genodigden in het lokaal ’t Rond Vierkant een bijzondere aangename en gezellige namiddag aan te reiken.

 

Klik hier om meer te lezen

 
24 apr 2008
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 

PAJOTTENLAND - Feiten

Pictogramfeitengoed

Onder deze rubriek vindt de lezer feiten uit Lennik, Galmaarden en Herne. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
23 apr 2008
Marc Sluys
 

HERNE/ BEVER/ GALMAARDEN - Infoavond drugpreventie

Dsc01688
 
Joke De Mil, de intergemeentelijke alcohol- en drugpreventiewerker voor de politiezone Pajottenland, nodigde de ouders van de zesdejaarsleerlingen van de basisscholen van Bever, Galmaarden en Herne uit op een informatiesessie over drugs. De organisatie in het Galmaardse Baljuwhuis is een uitloper van het MEGA-project.
 

Klik hier om meer te lezen

 
23 apr 2008
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 

HERNE - Duvelkes staan hun mannetje

Colpaert_herne_duivelkes_1
 

ZVK De Duvelkes Herne ontstond in 2000 toen enkele voetbalvrienden besloten om voor het plezier een zaalvoetbalploeg op te starten. Wij organiseerden ons eerste tornooi in dat jaar en zochten een sponsor en zo was dit een definitief startschot.

 

Klik hier om meer te lezen

 
20 apr 2008
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 

Laatste Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief