Artikels Archief van Herne

C21

HERNE - Duvelkes bestaan tien jaar

Editiepajot_herne_duvels_1_bewerkt
De Duvelkes en uiterst rechts cafébaas Danny. - Foto Marc Colpaert
 

De zaalvoetbalclub De Duvelkes uit Herne bestaan dit jaar tien jaar en dat werd gevierd met een klein feestje in hun stamcafé ‘Bij Latjes’ in Herne.

 

Klik hier om meer te lezen

 
10 jan 2010
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 

HERNE - Sneeuw aangepakt met grote middelen

Editiepajot_sneeuwruimen_herne1
Schepen Marc Bombaert, burgemeester Kris Poelaert, van de technische dienst Frank Vandenbroecke en Bart Willems en de loonwerkers Danau en Derycke.
 

De gemeente Herne spaarde zich vandaag noch moeite noch kracht om de verkeersongemakken eigen aan de harde winterprik aan te pakken en haar gemeentelijk wegennet zo snel mogelijk opnieuw vlot en veilig berijdbaar te maken.

 

Klik hier om meer te lezen

 
10 jan 2010
Godelieve Deschuyffeleer
Deschuyffeleer
 

HERNE - Fondatel krijgt een ongunstig advies van de brandweer

Fondatel_ongunstig_advies
Repro Deschuyffeleer

De brandweer van Lennik leverde zopas een ongunstig advies inzake brandveiligheid af voor de ijzergieterij Fondatel. Op basis van het brandweerverslag zaten het gemeentebestuur, Fondatel en de brandweer rond de tafel. Fondatel zegde toe alle problemen tegen eind deze maand te zullen oplossen. Het advies komt bovenop de aanhoudende klachten inzake geur- en lawaaihinder van de buurtbewoners. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
08 jan 2010
Godelieve Deschuyffeleer
Deschuyffeleer
 

Verkeersongeval in LENNIK en HERNE

Politie_logo_klein100

Zowel in Lennik als in Herne gebeurde er een ongeluk met gekwetsten.

 

Klik hier om meer te lezen

 
04 jan 2010
Marc Sluys
 

HERNE - 25 jaar Bavo Centum Herfelingen

Editiepajot_bavocentrum_25_jaar_academische_zitting_-_deschuyffeleer__48_
25-jarig bestaan Bavo-centrum -gemeentebestuur, Hernia en de Parochiale Werken Sint-Niklaas - Foto Deschuyffeleer
 

Het Bavo-centrum in Herfelingen, genoemd naar wijlen pastoor Bavo Matthijs, vierde zijn zilveren jubileum. Tijdens een academische zitting bundelden het gemeentebestuur, de provincie Vlaams-Brabant, de cultuurvereniging Hernia en de vereniging Parochiale Werken Sint-Niklaas de krachten om dit 25-jarig bestaan te voorzien van een passend huldebetoon. Dat de bekendheid en de excellente reputatie van het Bavocentrum tot ver buiten de gemeentegrenzen worden geprezen is te wijten aan de inzet van een schare actieve en geëngageerde parochiale werkers......

 

Klik hier om meer te lezen

 
27 dec 2009
Godelieve Deschuyffeleer
Deschuyffeleer
 

PAJOTTENLAND - Feiten

Inbraak_klein_homepage

De politie noteerde diefstallen in Sint-Martens-Lennik en in Herne. In het Rock café werd een dader opgepakt. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
26 dec 2009
Marc SLuys
 

HERNE - Gemeentelijke nieuwjaarsbrief.

Gemeentelijke_nieuwjaarsbrief
Repro Deschuyffeleer
 

Ook in Herne staat 2010 voor de deur wat inhoudt dat het gemeentebestuur het vooropgesteld beleidsplan van het begin van de legislatuur verder kan concretiseren. “In het algemeen beleidsplan laat de gemeenteraad zich leiden door wat in eerste instantie belangrijk is en dan pas de rest”, zegt burgemeester Kris Poelaert.

 

Klik hier om meer te lezen

 
24 dec 2009
Godelieve Deschuyffeleer
Deschuyffeleer
 

HERNE – Uit de gemeenteraad

Klein_en_groot_nieuws_uit_herne
 

Aanvullende gemeentelijke belastingen  *   Verkoop van huisvuilzakken  *  Containers voor huishoudelijke afvalstoffen   *   Milieubelasting  *  Tweede verblijven en kampeerterreinen  *  Niet bebouwde percelen  *  Sluikstorten  *  Financiële nota 2010  *  OCMW  

 

Klik hier om meer te lezen

 
24 dec 2009
Godelieve Deschuyffeleer
Deschuyffeleer
 

HERNE - Ann Naert is nieuwe gemeentesecretaris

Editiepajot_herne_secretaris_wissel_-_deschuyffeleer__27_
Links Ann Naert, Rechts Luc Deneyer, tussenin de voltallige gemeenteraad - Foto Deschuyffeleer
 

Ann Naert wordt met Nieuwjaar de nieuwe waarnemende gemeentesecretaris. De gemeenteraad stelde haar daartoe aan. Zij komt in de plaats van Luc Deneyer die loopbaanonderbreking neemt. Afkomstig uit Brugge woont zij evenwel reeds jaren in de Aerebeek. Net zoals haar voorganger is zij juriste van vorming.

 

Klik hier om meer te lezen

 
24 dec 2009
Godelieve Deschuyffeleer
Deschuyffeleer
 

REGIO / HALLE - De MUG staat klaar voor uitrukken vanaf 1 januari

Editiepajot_halle_mug_foto_merckx
De MUG Voor het Pajottenland is vanaf 1 januari een feit. (Foto Felix Merckx)
 

De regio Groot-Halte en een groot deel van het Pajottenland hebben decennialang moeten wachten op een “eigen” medische urgentiedienst. Hieraan komt op 1 januari daadwerkelijk verandering. De MUG van het Regionaal Ziekenhuis van Halle is dan een feit. Velen zullen zeggen: het is uiteindelijk zover.

 

Klik hier om meer te lezen

 
23 dec 2009
Felix Merckx
Felix Merckx
 

HERNE - Steun aan minderbedeelden in Laken

Editiepajot_centrum_h_cosyns_1_-_deschuyffeleer__1_
Marc Houdaert en Benny Paternoster - Foto Deschuyffeleer
 

Ook dit jaar organiseerde Benny Paternoster uit Kokejane een inzameling van gebruikte kledij die hij net zoals de 15 vorige edities met veel enthousiasme eigenhandig aflevert in het centrum voor onderlinge hulp van Laken. Deken Herman Cosyns van de Onze-Lieve-Vrouwekerk aldaar en afkomstig uit de Waardestraat, is meer dan ingenomen met de jaarlijkse geleverde inspanningen.

 

Klik hier om meer te lezen

 
22 dec 2009
Godelieve Deschuyffeleer
Deschuyffeleer
 

HERNE – Kerst met een hart

021
Rotaryclub Herne-Markvallei nodigt uit op een kerstdiner - Foto KOS
 

In De Egelantier in Herne nodigde Rotaryclub Herne-Markvallei voor de achtstekeer op rij minderbedeelden uit op haar jaarlijks Resto du Coeur. Bij die gelegenheid worden de genodigden niet alleen een voortreffelijk kerstdiner aangeboden en voorzien van een kleine attentie maar worden zij ook en vooral getrakteerd op een flinke portie  gezelligheid, warmte en sympathie.

 

Klik hier om meer te lezen

 
22 dec 2009
Godelieve Deschuyffeleer
Deschuyffeleer
 

Pajotse gemeenten moeten tegen 2025 maar liefst 421 sociale woningen bouwen

Editiepajot_sociale_woningbouw

Op 18 maart 2009 werd het decreet grond- en pandenbeleid goedgekeurd door het Vlaams Parlement. In dit decreet is er vastgelegd wat het sociaal objectief is van de gemeente voor wat betreft de woningbouw. Dit “sociaal objectief” omvat sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels. Voor Bever, Galmaarden, Herne, Gooik, Lennik, Pepingen en Roosdaal betekent dit dat er tegen 2020 320 bijkomende sociale woningen en/of bouwgronden moeten gerealiseerd worden.

 

Klik hier om meer te lezen

 
18 dec 2009
Gerrit Achterland
 

PAJOTTENLAND - Marc Hellinckx voorgedragen als nieuwe korpschef

Editiepajot_voordracht_nieuwe_korpschef-_nieuwe_voertuigen__11_
Marc Hellinckx en de voltallige politieraad - Foto Deschuyffeleer
 

De kans is groot dat de 50-jarige Marc Hellinckx uit Wambeek de nieuwe korpschef wordt van de lokale politie Pajottenland. Hij werd daartoe door de politieraad alleszins voorgedragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Marc Hellinckx wordt zo vermoedelijk de opvolger van de huidige korpschef Roland Pauwels, die eind december met pensioen gaat. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
14 dec 2009
Godelieve Deschuyffeleer
Deschuyffeleer
 

PAJOTTENLAND - Nieuws uit de politieraad

Editiepajot_voordracht_nieuwe_korpschef-_nieuwe_voertuigen__34_
Voor de 2 nieuwe dienstvoertuigen werd het meterschap toevertrouwd aan raadslid Hilde Thiebaut, peter werd raadslid Paul Crompenout - Foto Deschuyffeleer
 

In de marge van de politieraad mochten de wijkinspecteurs van Herne en Gooik ieder een nieuw dienstvoertuig in ontvangst nemen. Voor de VW Caddy voor Herne werd raadslid Hilde Thiebaut als meter aangezocht, terwijl voor Gooik raadslid Paul Crompenout als peter zijn collega’s op pralines mocht trakteren.....

 

Klik hier om meer te lezen

 
14 dec 2009
Godelieve Deschuyffeleer
Deschuyffeleer
 

LBG HERNE op stap in Nederland

5
LBG HERNE op stap naar Nederland - Foto KOS
 

Een ruime delegatie van de LBGH (Liberale Bond Gepensioneerden Herne) trok zaterdag op daguitstap naar Delft en Amsterdam. In Delft hadden de deelnemers afspraak voor een geleid bezoek in de Delftse Pauw, één van de twee overblijvende fabrieken van  aardewerk van Delft.....

 

Klik hier om meer te lezen

 
13 dec 2009
Godelieve Deschuyffeleer
KOS
 

HERNE - Deur Tsinghen Blyde wordt Gaudicanto

Editiepajot_gaudicanto_herne_dec_2009__15_
Deur Tsinghen Blyde onder de leiding van Marc Gerain - Foto Deschuyffeleer
 

Deur Tsinghen Blyde, het koor uit Grimminge met sinds kort voorzitster Brigitte Van Rossen aan het roer, groeide mettertijd uit van dorpskoor tot gewaardeerd ensemble met meer dan 60 koristen uit Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Voor hun 30-jarig bestaan traden zij dan ook op in de Sint-Petrus en Paulus-kerk in Herne. Voor die gelegenheid bracht het koor het vrij onbekend maar zeer mooi kerstoratorium Die Geburt Christi van Heinrich von Herzogenberg. Een 400-tal aanwezigen mochten mee genieten van vakmanschap, kwaliteit, dynamiek en originaliteit.

 

Klik hier om meer te lezen

 
13 dec 2009
Godelieve Deschuyffeleer
Deschuyffeleer
 

HERNE - Herfelingen in de ban van een troopje

Editiepajot_troopje_in_herfelingen_-_deschuyffeleer__15_
EH Pastoor Meskens aan de doopvont met Tom Vanderroost en familie - Foto Deschuyffeleer
 

Zaterdag was het anders zo rustig centrum van Herfelingen één en al animo Een 15-tal tractoren met veel getoeter en paardenkracht waren heel speciaal naar het kerkplein afgezakt om het huwelijk van Eveline Dedoncker uit Herfelingen en loonwerker Koen Vanderroost uit Tollembeek luister bij te zetten.....

 

Klik hier om meer te lezen

 
12 dec 2009
Godelieve Deschuyffeleer
Deschuyffeleer
 

PAJOTTENLAND - Alcoholcontrole

Alcoholcontrole_homepage
Repro Editiepajot

De politie van de Zone Pajottenland hield zaterdagnacht een controle op diefstal en het drinken achter het stuur. In totaal werd vijf keer een PV opgesteld. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
12 dec 2009
Marc Sluys
Repro EP
 

HERNE - Kinderopvang in de bloemetjes gezet

Editiepajot_ontvangst_kinderopvang_dec_2009__7_
Kinderopvang in de Regenboog in Herfelingen, het team van het Zonnetje Herne en de 10 erkende onthaalouders samen met schepen voor gezondheid en OCMW-voorzitter Carina Ricour - Foto Deschuyffeleer
 

De onthaalouders en de verantwoordelijken voor kinderopvang uit groot-Herne erkend door Kind & Gezin werden ontvangen op het gemeentehuis voor hun dagdagelijkse inzet voor de kinderen. Zowel gemeentebestuur als het OCMW erkennen het groot belang van kinderopvang in eigen gemeente. Als toemaatje kregen zij een extra jaarlijkse gemeentelijke subsidie toegezegd van 150 euro per onthaalouder en 1500 euro voor Zonnetje Herne.

 

Klik hier om meer te lezen

 
11 dec 2009
Godelieve Deschuyffeleer
Deschuyffeleer
 
 

Laatste Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 06 dec 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 06 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 04 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 03 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 02 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 01 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 28 nov 2022

archief